Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
6880
Podmiňovací způsob (B1, B2)

Podmiňovací způsob (B1, B2)

délka videa 02:49

Conditionals (B1, B2) We use conditional sentences to say one thing depends on another. Learn how to use them correctly. Don't worry; it is easier than you think. Podmiňovací věty používáme, když chceme říct, že jedna věc záleží na druhé. Naučte se je používat správně. Nebojte se, je to jednodušší, než si myslíte.

Sdílet video

Kopírovat adresu videa

Adresa byla zkopírována

Materiály ke stažení

(B1, B2) Conditionals – conditionals

Read the conversation about the main rules and use of conditionals. Přečtete si konverzaci o hlavních pravidlech používání kondicionálů.

(B1, B2) Conditionals – exercises

Check your understanding of conditionals. Complete the sentences by matching the right halves. Choose the correct verb forms from our options. Ověřte si, jak rozumíte kondicionálům. Dokončete věty připojením správných polovin. Vyberte správné tvary sloves z našich možností.

(B1, B2) Conditionals – answers

Check out your answers in the worksheet with this key. Did you fill it correctly? Ověřte si své odpovědi v pracovním listu s tímto klíčem. Vyplnili jste ho správně?

(B1, B2) Conditionals – transcript

Read the transcript of the video to make sure you understood everything right. Přečtěte si přepis videa a ujistěte se, že jste všemu porozuměli správně.

Mohlo by vás také zajímat

Probíhá načítání