Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

(B1, B2) Conditionals – exercises

#
Check your understanding of conditionals. Complete the sentences by matching the right halves. Choose the correct verb forms from our options. Ověřte si, jak rozumíte kondicionálům. Dokončete věty připojením správných polovin. Vyberte správné tvary sloves z našich možností.
Časová náročnost:
15 minut

Náhled pracovního listu

Videa k pracovnímu listu

Probíhá načítání