Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
6867
Minulý čas prostý: Babiččin výlet (A1, A2)

Minulý čas prostý: Babiččin výlet (A1, A2)

délka videa 01:14

Past Simple Tense: Gran's Fishing Trip (A1, A2) Where did you go at the weekend? Did you have fun? Practice past simple tense in both questions and answers with Kitty and her Gran. Kam jste jeli o víkendu? Bavili jste se? Procvičte si minulý čas prostý u obojího, otázek i odpovědí, s Kitty a její babičkou.

Sdílet video

Kopírovat adresu videa

Adresa byla zkopírována

Materiály ke stažení

(A1, A2) Gran's Fishing Trip – worksheet

Choose the correct answers to our questions. Make questions in past simple. Vyberte správné odpovědi na naše otázky. Vytvořte otázky v minulém čase prostém.

(A1, A2) Gran's Fishing Trip – answers

Check out your answers in the worksheet with this key. Did you fill it correctly? Ověřte si své odpovědi v pracovním listu s tímto klíčem. Vyplnili jste ho správně?

(A1, A2) Gran's Fishing Trip – transcript

Check out the spelling of questions in past simple and expand your vocabulary. Podívejte se, jak se píšou otázky v minulém čase prostém, a rozšiřte svou slovní zásobu.

Mohlo by vás také zajímat

Probíhá načítání