Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
6731
Písnička: Kartáčkový autobus (A1)

Písnička: Kartáčkový autobus (A1)

délka videa 02:12

Song: Brush Bus (A1) Watch and learn a song to help you with your teeth brushing routine. Sing it together as a karaoke. Podívejte se a naučte se písničku, která vám pomůže s rutinním čištěním zubů. Zazpívejte si ji společně jako karaoke.

Sdílet video

Kopírovat adresu videa

Adresa byla zkopírována

Materiály ke stažení

(A1) Brush Bus – worksheet

Let’s repeat words from the song. Then put the sentences in correct order to make to song right. Zopakujme si slovíčka z písničky. Pak seřaďte věty do správného pořadí tak, aby vytvořily písničku.
Časová náročnost:
5 minut

(A1) Brush Bus – answers

Check out your answers in the worksheet with this key. Did you fill it correctly? Ověřte si své odpovědi v pracovním listu s tímto klíčem. Vyplnili jste ho správně?

(A1) Brush Bus – lyrics

Read the lyrics of the song to make sure you understood everything right. Check out spelling and expand your vocabulary. Přečtěte si text písničky, abyste se ujistili, že jste všemu správně porozuměli. Podívejte se, jak se správně píšou slovíčka, a rozšiřte svou slovní zásobu.

Mohlo by vás také zajímat

Probíhá načítání