Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
6730
Písnička: Představ se (A1)

03:17

Písnička: Představ se (A1)

Song: Bean Bag Hello (A1) Watch and sing an "introduction game" and then play it and sing the song with your class. Podívejte se na zpívanou hru na představování se a pak si ji zahrajte a zazpívejte i ve vaší třídě.

Materiály ke stažení

(A1) Bean Bag Hello – worksheet

Let’s repeat the names of the children from the song and put them in correct order. Then write your name and add a picture of yourself. Zopakujme si jména dětí z písničky a dejme je do správného pořadí. Pak napište svoje jméno a nakreslete se.
Časová náročnost:
5 minut

(A1) Bean Bag Hello – answers

Check out your answers in the worksheet with this key. Did you fill it correctly? Ověřte si své odpovědi v pracovním listu s tímto klíčem. Vyplnili jste ho správně?

(A1) Bean Bag Hello – lyrics

Read the lyrics of the song to make sure you understood everything right. Check out spelling and expand your vocabulary. Přečtěte si text písničky, abyste se ujistili, že jste všemu správně porozuměli. Podívejte se, jak se správně píšou slovíčka, a rozšiřte svou slovní zásobu.

Mohlo by vás také zajímat

Probíhá načítání