Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
6729
Písnička: Dělej, co můžeš (A1, A2)

Písnička: Dělej, co můžeš (A1, A2)

délka videa 02:13

Song: Do Your Best (A1, A2) What can you do to help our planet? Every little thing counts! Learn how you can contribute to protect our environment on a daily basis and sing the song as a karaoke. Co můžete udělat, abyste pomohli naší planetě? Každá maličkost se počítá. Naučte se, jak můžete přispět k ochraně životního prostředí na denní bázi, a zazpívejte si písničku jako karaoke.

Sdílet video

Kopírovat adresu videa

Adresa byla zkopírována

Materiály ke stažení

(A1, A2) Do Your Best – worksheet

Let’s repeat words from the song. Decide into which group they belong. Connect the correct sentences according to the song. Zopakujme si slovíčka z písničky. Rozhodněte, do které skupiny patří. Spojte správné věty tak, jak se objevují v písničce.
Časová náročnost:
5 minut

(A1, A2) Do Your Best – answers

Check out your answers in the worksheet with this key. Did you fill it correctly? Ověřte si své odpovědi v pracovním listu s tímto klíčem. Vyplnili jste ho správně?

(A1, A2) Do Your Best – lyrics

Read the lyrics of the song to make sure you understood everything right. Check out spelling and expand your vocabulary. Přečtěte si text písničky, abyste se ujistili, že jste všemu správně porozuměli. Podívejte se, jak se správně píšou slovíčka, a rozšiřte svou slovní zásobu.

Mohlo by vás také zajímat

Probíhá načítání