Písnička: Dělej, co můžeš (A1, A2)

02:13

Písnička: Dělej, co můžeš (A1, A2)

Song: Do Your Best (A1, A2) What can you do to help our planet? Every little thing counts! Learn how you can contribute to protect our environment on a daily basis and sing the song as a karaoke. Co můžete udělat, abyste pomohli naší planetě? Každá maličkost se počítá. Naučte se, jak můžete přispět k ochraně životního prostředí na denní bázi, a zazpívejte si písničku jako karaoke.

Materiály ke stažení

3 listů

(A1, A2) Do Your Best – worksheet

Let’s repeat words from the song. Decide into which group they belong. Connect the correct sentences according to the song. Zopakujme si slovíčka z písničky. Rozhodněte, do které skupiny patří. Spojte správné věty tak, jak se objevují v písničce.
1. stupeň ZŠ
Anglický jazyk
Časová náročnost:
5 minut

(A1, A2) Do Your Best – answers

Check out your answers in the worksheet with this key. Did you fill it correctly? Ověřte si své odpovědi v pracovním listu s tímto klíčem. Vyplnili jste ho správně?
1. stupeň ZŠ
Anglický jazyk

(A1, A2) Do Your Best – lyrics

Read the lyrics of the song to make sure you understood everything right. Check out spelling and expand your vocabulary. Přečtěte si text písničky, abyste se ujistili, že jste všemu správně porozuměli. Podívejte se, jak se správně píšou slovíčka, a rozšiřte svou slovní zásobu.
1. stupeň ZŠ
Anglický jazyk

Mohlo by vás také zajímat

Písničky a říkanky

ČT edu nejsou pouze videa

1 030

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání