Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
6727
Písnička: V mých snech (A1, A2)

Písnička: V mých snech (A1, A2)

délka videa 02:54

Song: In My Dreams (A1, A2) Do you like dreaming? Who doesn't? Learn a song about dreams, practice the present simple tense and sing it as a karaoke. Sníte rádi? A kdo ne!? Naučte se písničku o snění, procvičte si přítomný čas prostý a zazpívejte si ji jako karaoke.

Sdílet video

Kopírovat adresu videa

Adresa byla zkopírována

Materiály ke stažení

(A1, A2) In My Dreams – worksheet

Let’s repeat words from the song. Decide into which group they belong. Choose the correct verb to create sentences. Zopakujme si slovíčka z písničky. Rozhodněte, do které skupiny patří. Vyberte správné sloveso a vytvořte věty.
Časová náročnost:
10 minut

(A1, A2) In My Dreams – answers

Check out your answers in the worksheet with this key. Did you fill it correctly? Ověřte si své odpovědi v pracovním listu s tímto klíčem. Vyplnili jste ho správně?

(A1, A2) In My Dreams – lyrics

Read the lyrics of the song to make sure you understood everything right. Check out spelling and expand your vocabulary. Přečtěte si text písničky, abyste se ujistili, že jste všemu správně porozuměli. Podívejte se, jak se správně píšou slovíčka, a rozšiřte svou slovní zásobu.

Mohlo by vás také zajímat

Probíhá načítání