Vznik Francké říše

07:18

Vznik Francké říše

Francká říše byl útvar vzniklý v západní Evropě v raném středověku na troskách Římské říše, ze kterého později vzešla Francie a Svatá říše římská. Za jejího zakladatele je považován král Chlodvík, schopný vojevůdce i diplomat. Podívejte se, za jakých okolností se Francká říše zformovala a co se dělo v Evropě v pátém století.

Mohlo by vás také zajímat

Středověk - světové dějiny

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání