Desatero správného topiče VI: Co a jak čistit

03:53

Desatero správného topiče VI: Co a jak čistit

Zdroj tepla, v němž se spalují pevná paliva, se skládá z vlastního spalovacího zařízení a spalinové cesty. Údržba a čištění se týká obou těchto částí a jejím základním cílem je bezpečný provoz a maximalizace využití energie paliva. Usazeniny jsou totiž hořlavé a zanesené plochy působí tepelná izolace, která omezuje využití tepla spalin. Co je to komínová ztráta a jaké nebezpečí hrozí při používání nevyčištěného spalovacího zařízení čili kamen, kouřovodu a komína? Videa vznikla v rámci řešení projektu LIFE IP - Zlepšení kvality ovzduší (LIFE18 IPE/SK/000010), který podpořila Evropská unie v rámci programu LIFE. Projekt je také spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR. Web: https://populair.sk/sk. Autor: Jiří SMOKEMAN Horák, František Hopan a kol., VŠB – Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC).

Mohlo by vás také zajímat

Obnovitelné zdroje

ČT edu nejsou pouze videa

1 113

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání