Leoš Janáček

17:45

Leoš Janáček

Pojďme se společně podívat na život a dílo hudebního skladatele Leoše Janáčka, který se narodil v Hukvaldech a pocházel z velmi chudé rodiny. Měl 12 sourozenců. Malý Leoš zpíval ve sboru augustiniánského kláštera v Brně, kde získal hudební vzdělání. O uznání svého díla musel bojovat mnoho let. Teprve ve věku asi 60 let mu opera Její pastorkyně otevřela dveře do celého světa.

Tip do výuky

Video lze využít v hodinách hudební výchovy, zvláště při výuce hudebních žánrů. Skvěle přibližuje významnou osobnost Leoše Janáčka a jeho tvorbu, zvláště operní. Video vysvětluje dětem italské hudební názvosloví, např. dynamiku jako forte a piano.

Mohlo by vás také zajímat

ČT edu nejsou pouze videa

1 131

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání