Pravěk

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 19

Druhy archeologických výzkumů

07:28

Druhy archeologických výzkumů

Ukázka popisuje druhy archeologických výzkumů – badatelský, výzkumný, destruktivní, leteckou archeologii – a také to, co potřebuje archeolog k práci.

Lovci menhirů

11:07

Lovci menhirů

Václav Cílek provádí lesy nedaleko Kounova, kde lovci menhirů odkryli a vztyčili na 120 kamenů přírodního typu. Většina z nich je z křemence.

Menhiry v české krajině

02:55

Menhiry v české krajině

Václav Cílek se zamýšlí nad existencí křemencových menhirů v české krajině.

Zpracování archeologických nálezů z keramiky

02:18

Zpracování archeologických nálezů z keramiky

Popis zpracování archeologických nálezů vyrobených z keramiky. Pořad popisuje procesy jejich restaurování i konzervace pomocí moderních metod.

Letecká archeologie

09:56

Letecká archeologie

Ukázka se zabývá novým vědním oborem v oblasti archeologie – leteckou archeologií –, jejími možnostmi a způsoby výzkumu.

Archeogenetika

01:39

Archeogenetika

Ukázka se zabývá novým vědním oborem ve zkoumání archeologických nálezů – archeogenetikou –, která se posledních dvacet let rozvíjí i u nás.

Průzkum Pražského hradu

04:15

Průzkum Pražského hradu

Ukázka popisuje archeologický průzkum Pražského hradu v minulosti i dnes.

Lovci mamutů

02:43

Lovci mamutů

Oblíbenou pochoutkou v době ledové byli mamuti, kteří svým masem dokázali nasytit celou rodinu. Jaké nástroje a schopnosti byly potřeba k jejich ulovení v krutých podmínkách zimy?

Vznik zemědělství

02:43

Vznik zemědělství

Když skončí doba ledová a mamuti odchází na sever, hledají pravěcí lidé potravu jinde. S teplejším klimatem se objevují nové možnosti a vzniká primitivní zemědělství.

Začátek používání kovů

02:43

Začátek používání kovů

Pravěcí lidé postupně opouští kamenné nástroje a objevují výhody kovů – bronzu a železa. S příchodem nových materiálů se urychlují běžné činnosti a rozvíjí se obchod.

Praotec Čech a příchod Slovanů

20:27

Praotec Čech a příchod Slovanů

Pořad netradiční formou scének, rozhovorů, reportáží a skečů zpracovává téma příchodu Slovanů na naše území z hlediska pověstí i historiografie.

Archeologie jako věda

07:30

Archeologie jako věda

Představení archeologie jako vědy a popis základních metod archeologického výzkumu od práce v terénu až po laboratorní analýzy.

Experimentální archeologie

04:45

Experimentální archeologie

Představení moderních metod experimentální archeologie na příkladu skanzenu Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.

Kounovské řady

04:49

Kounovské řady

Václav Cílek vypráví na cestě za menhiry a tajemnými kamennými řadami o životě a smrti megalitických památek.

Nález bronzového pokladu

01:43

Nález bronzového pokladu

Ukázka popisuje nález bronzového pokladu, který archeologové našli na Pardubicku.

Slavní experimentální archeologové

01:07

Slavní experimentální archeologové

Stručné představení známých experimentálních archeologů Thora Heyerdahla a Pavla Pavla, jejich práce a nejslavnějších pokusů v Oceánii.

Co je archeologie

04:06

Co je archeologie

Ukázka popisuje, co to je archeologie a čím se tento vědecký obor zabývá.

Nejvýznamnější nálezy české archeologie

03:05

Nejvýznamnější nálezy české archeologie

Ukázka popisuje nejvýznamnější nálezy české archeologie a jejich význam pro poznávání naší minulosti.

Překážky archeologického průzkumu

03:11

Překážky archeologického průzkumu

Ukázka se věnuje současnému archeologickému průzkumu z hlediska majitelů objektů, kde průzkum probíhá nebo by probíhat měl.

Probíhá načítání