Fyzika mikrosvěta

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 14

Tokamak a jaderná fúze

03:11

Tokamak a jaderná fúze

V ukázce je vysvětleno, jak docílit termojaderné fúze. Dále je také objasněno, jakým způsobem funguje použití vody jako paliva ve fúzní elektrárně.

Nobelova cena za fyziku 1997

13:10

Nobelova cena za fyziku 1997

Rozhovor s Claudem Cohenem-Tannoudjim, který v roce 1997 získal Nobelovu cenu za rozvoj metod ochlazování a záchytu atomů pomocí laserového světla.

Nobelova cena za fyziku 1990

03:02

Nobelova cena za fyziku 1990

Rozhovor s Jeromem Isaacem Friedmanem, který v roce 1990 získal Nobelovu cenu za fyziku za objev a popis kvarků – základních stavebních částic přírody.

Transformátor a tokamak

03:07

Transformátor a tokamak

Seznámení s transformátorem. K čemu slouží, z čeho se skládá a jak funguje? A jak souvisí transformátor s tokamakem?

Nobelova cena za fyziku 2017

04:50

Nobelova cena za fyziku 2017

Tématem je Nobelova cena za fyziku z roku 2017, kterou dostali Rainer Weiss, Barry Barish a Kip Thorne za rozhodující příspěvek k detektoru LIGO a pozorování gravitačních vln.

Nobelova cena za fyziku 2016

13:09

Nobelova cena za fyziku 2016

Pasáž představuje tři nobelisty. David J. Thouless, Duncan Haldane a Michael Kosterlitz v roce 2016 získali Nobelovu cenu za teoretické objevy topologických fází hmoty a topologických fázových přechodů.

Co je to tokamak

01:53

Co je to tokamak

Krátká pasáž na téma tokamak. K čemu slouží a jak lze s jeho pomocí na Zemi spustit termojadernou fúzi? Dále je zde také vysvětleno, co je to magnetická past a k čemu jsou v tokamaku elektromagnety.

Neutrina: Rychlejší než světlo?

10:58

Neutrina: Rychlejší než světlo?

V Evropském středisku jaderného výzkumu CERN byla naměřena u pozorovaných neutrin o něco větší rychlost, než je rychlost světla. Jde jen o chybu měření, nebo o převratný objev, který změní náš dosavadní pohled na vesmír?

Proč potřebujeme tokamak

00:59

Proč potřebujeme tokamak

Pořad vysvětluje význam a důležitost termojaderné fúze a zodpovídá otázku, jaké má lidstvo možnosti, až dojdou dosavadní zdroje energie jako ropa, uhlí a uran.

Atomové jádro a radioaktivní rozpad

01:51

Atomové jádro a radioaktivní rozpad

Pasáž stručně vysvětluje princip štěpení jader atomů na modelu olejových kapek.

Mlžná komora

01:26

Mlžná komora

Ukázka mlžné komory. Vysvětluje, na jakém principu funguje a jak se toho dá využít.

Slunce a děje v něm

01:09

Slunce a děje v něm

Stručné vysvětlení termojaderných reakcí, které probíhají na Slunci.

Načíst další videa
Probíhá načítání