Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Čas, číslovky a barvy

Rozšiřující materiály:

Délka videa:

Stupeň vzdělání:

Vybrané filtry:

Smazat vše

Řadit podle:

Seřadit podle...

Zobrazuji 1-8 z 8
Dny v týdnu (A1)
01:16

Dny v týdnu (A1)

Days of the Week: Meet Timmy and his friends. Learn to name the days of the week with Timmy. Thanks to the subtitles, you can learn to read and write them. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Naučte se s Timmym vyjmenovat dny v týdnu. S pomocí titulků se je můžete naučit i číst a psát.

Barvy duhy (A1)
04:49

Barvy duhy (A1)

Rainbow Colours: Meet Timmy and his friends. Learn to name the colours of the rainbow with Timmy: red, orange, yellow, green and blue. You will also learn some new words, such as paint or painting. You can also paint a picture! Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Naučte se společně s Timmym pojmenovat barvy duhy: červenou, oranžovou, žlutou, zelenou a modrou. Naučte se také několik nových slovíček, jako například paint nebo painting. Obrázek si můžete také namalovat!

Jakou barvu vidí Timmy? (A1)
01:28

Jakou barvu vidí Timmy? (A1)

What Colour Can Timmy See: Meet Timmy and his friends. Sing the song What colour can Timmy see? with us and practice the names of colours. Learn to recognize the question What colour?. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Zazpívejte si s námi písničku What colour can Timmy see? a procvičte si názvy barev. Naučte se rozpoznat otázku What colour?.

Míchání barev (A1)
04:39

Míchání barev (A1)

Colour Mixing: Meet Timmy and his friends. Practice colours with Timmy and find out how to mix orange and green colour. You will also learn a few new words, such as paint and paintbrush. Have you ever mixed your own colours? Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si s Timmym barvy a zjistěte, jak namíchat oranžovou a zelenou barvu. Naučíte se také několik nových slovíček, jako například paint a paintbrush. Už jste někdy míchali své vlastní barvy?

Počítání vlajek (A1)
04:49

Počítání vlajek (A1)

Counting Flags: Meet Timmy and his friends. Practice colours and counting with Timmy. You will also learn a few new words, such as crown, flag, castle. Find out how many flags are in the castle that Timmy built with his friends for Otus. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si s Timmym barvy a počítání. Naučte se také několik nových slovíček, jako například crown, flag, castle. Zjistěte, kolik vlajek vlaje na hradě, který Timmy postavil s kamarády pro Otuse

Pojďme se rozdělit (A1)
04:43

Pojďme se rozdělit (A1)

Let’s Share: Meet Timmy and his friends. Practice listening and counting with Timmy. You will also learn a few new words, such as shape, cookies, and share. Harriet baked cookies for the class, and Timmy got the biggest one. Help him count, so that each of his friends has a piece. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si s Timmym poslech a počítání. Naučte se také několik nových slovíček, jako například shape, cookies a share. Harriet upekla kamarádům sušenky a Timmy dostal tu největší. Pomoz mu ji rozpočítat tak, aby každý z jeho kamarádů dostal kousek.

Hra na schovávanou (A1)
04:47

Hra na schovávanou (A1)

Hide and Seek: Meet Timmy and his friends. Practice listening with Timmy and learn to name things in the garden thanks to new words such as leaves, flower pots and behind. Come play hide-and-seek with Timmy and his friends. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si s Timmym poslech a naučte se pojmenovat věci na zahradě, a to díky novým slovíčkům, jako například leaves, flower pots a behind. Pojďte si s Timmym a jeho kamarády zahrát hru na schovávanou.

Závod loděk (A1)
04:49

Závod loděk (A1)

Boat Race: Meet Timmy and his friends. Practice numbers and colours with Timmy. You will also learn some new words, such as boat and sail. Timmy is having a boat race with his friends, who is going to win? Come and cheer for Timmy! Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si s Timmym čísla a barvy. Naučte se také několik nových slovíček, jako například boat a sail. Timmy pořádá s kamarády závod loděk. Kdo asi vyhraje? Pojďte fandit Timmymu!

Probíhá načítání