Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

LOGOhrátky II

Pokračování mimořádně úspěšného zábavně vzdělávacího cyklu, věnovaného problematice správné výslovnosti.

Zde najdete všechny materiály k tomuto pořadu

Videa

LOGOhrátky: Řeč je zbraň
04:50

LOGOhrátky: Řeč je zbraň

V posledním díle LOGOhrátek si zopakujeme, co všechno už jsme se společně naučili. Jak se řeč vyvíjí a proč je tolik důležitá. Že je důležité správně dýchat. A nakonec si zahrajeme tichou poštu!

LOGOhrátky: Cesta do země tmy
04:49

LOGOhrátky: Cesta do země tmy

Ve druhém díle LOGOhrátek zjistíme, jak by to vypadalo, kdybychom neviděli. Zkusíme poznávat věci po hmatu a přečteme si text napsaný Braillovým písmem. Zároveň si procvičíme dýchání a intenzivní foukání. Nakonec si můžete doma nakreslit něčí stín.

LOGOhrátky: Cesta do země ticha
04:49

LOGOhrátky: Cesta do země ticha

V jedenáctém díle LOGOhrátek se zaměříme na zvuk a jaké důležité informace nám dává sluch. Zkusíme si artikulační cvičení, při němž budeme napodobovat různé zvuky. Seznámíme se s Toníkem, který od narození neslyší, a dozvíme se více o znakovém jazyce.

LOGOhrátky: Pohádky
04:47

LOGOhrátky: Pohádky

Desátý díl LOGOhrátek bude doslova pohádkový. Při dechovém cvičení posílíme retní svaly a potrénujeme výslovnost určitých hlásek. Zkusíme vyjádřit pohyby různých pohádkových postav nebo zasadit postavy z dnešního světa do pohádkové říše. Na závěr potrénujeme koordinaci pohybů při kreslení pohádkových nástrojů.

LOGOhrátky: Kostkované věty
04:47

LOGOhrátky: Kostkované věty

V devátém díle LOGOhrátek si nejprve zopakujeme slovní druhy z minulých dílů. Dozvíme se něco o nářečích z různých krajů České republiky. Poté se zaměříme na sousloví a tvoření vět. Zkusíme doplňovat neúplné věty a z náhodně zvolených slov poskládat větu tak, aby dávala smysl.

LOGOhrátky: Pod stolem
04:46

LOGOhrátky: Pod stolem

V osmém díle LOGOhrátek si budeme hrát s předložkami, které nám pomáhají určit, kde něco je nebo kam něco směřuje. Při dechovém cvičení se zkusíme bránit foukáním před pavoukem. Při popisovací hře se budeme snažit používat různé předložky a hledat chyby ve slyšeném popisu. A na závěr předložky použijeme při kreslení do vzduchu.

LOGOhrátky: Vesele, hlasitě a spolu
04:47

LOGOhrátky: Vesele, hlasitě a spolu

V sedmém díle LOGOhrátek si posvítíme na příslovce, která nám říkají, jak se něco děje. Při dechovém cvičení je využijeme při popisování toho, jak foukat. Popovídáme si o potlesku a vyzkoušíme si jeho intenzitu podle nálady z výkonu. A na závěr popíšeme obrázek podle otázek.

LOGOhrátky: Druhý, čtvrtý
04:47

LOGOhrátky: Druhý, čtvrtý

V šestém díle LOGOhrátek se budeme zajímat o číslovky. Na začátku procvičíme výdrž dechu při počítání na jeden nádech. Procvičíme číslovky při pohybové aktivitě s počítáním jednotlivých činností nebo při počítání částí těla. Vysvětlíme si, co znamená gesto s jedničkou, a na závěr zkusíme ohebnost jazyka při jazykolamu.

Zobrazit další videa
Probíhá načítání