Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Bankovkovi

Zábavné příhody postav z bankovek tě naučí jak správně hospodařit nejen s penězi.

Zde najdete všechny materiály k tomuto pořadu

Videa

52 videí
Vlastnictví
00:37

Vlastnictví

Vysvětlení pojmu vlastnictví. Objasnění některých druhů vlastnictví (duševní a fyzické, osobní nebo společné) i toho, kdo všechno může být vlastníkem (osoba, stát, město, firma) a jak se vlastníkem stát.

Fyzická a právnická osoba: Vlastnictví
01:37

Fyzická a právnická osoba: Vlastnictví

Vysvětlení pojmů fyzická a právnická osoba v kontextu vlastnictví. Informace o právním vymezení vlastnictví mezinárodními smlouvami o lidských právech a Listinou základních práv a svobod Ústavy České republiky

Druhy měn
01:05

Druhy měn

Vysvětlení, proč se v různých státech platí různými penězi a proč má každý stát svou vlastní měnu. Popisuje rozdíly mezi měnami a přináší informace o směnných kurzech.

Padělání peněz
01:17

Padělání peněz

Varování před paděláním peněz a padělky na trhu. Informace o tom, že bankovky smí tisknout jen ČNB neboli Česká národní banka, jejíž peníze mají speciální ochranné znaky.

Vývoj peněz
01:39

Vývoj peněz

Historie vývoje peněz. Pořad začíná u směnného obchodu, kdy si lidé mezi sebou vyměňovali zboží a služby. Pokračuje vznikem platidel až po mince a bankovky. Na závěr popisuje moderní platební systémy – platební kartu nebo platbu přes internet.

Debetní a kreditní karta
00:58

Debetní a kreditní karta

Vysvětlení rozdílu mezi debetní a kreditní kartou. Debetní karta slouží k platbám z vlastního účtu, kreditní karta slouží jako úvěr, kdy si peníze půjčujeme od banky.

PIN
02:07

PIN

Seznámení s pojmem PIN a informace o tom, kdy a jak se používá – především při výběru z bankomatu nebo v obchodě při nákupu nad 500 Kč. Pasáž také poukazuje, na co si dát v souvislosti s PIN pozor.

Banka
01:01

Banka

Vysvětlení pojmu banka. Jedná se o instituci, která poskytuje peněžní služby. Mezi služby patří například vedení osobního bankovního účtu. Dále se děti dozvědí o pojištění vkladů na účtech.

Výdaje
01:09

Výdaje

Pasáž o výdajích. Vysvětlení rozdílu mezi očekávanými a neočekávanými výdaji a varování před neočekávanými výdaji, které mohou narušit rodinný rozpočet.

Příjmy
00:41

Příjmy

Jednoduché a stručné vysvětlení pojmu příjem. Je to vše, co do rozpočtu peníze přináší. Příklady neočekávaných příjmů a výdajů.

Rozpočet a jeho druhy
02:08

Rozpočet a jeho druhy

Pasáž vysvětluje, co to je osobní rozpočet a že se skládá z příjmů a výdajů. Dále vysvětluje rozdíl mezi rozpočtem státním a rodinným a rozpočtem přebytkovým a schodkovým.

Phishing a skimming
02:16

Phishing a skimming

Pořad objasňuje pojmy phishing, vishing a skimming a poskytuje rady, jak se před nebezpečnými podvody bránit. Phishing se snaží získat citlivé osobní údaje prostřednictvím e-mailu, vishing prostřednictvím mobilního telefonu a skimming kopíruje údaje přímo z platební karty.

Obrana proti podvodům
01:35

Obrana proti podvodům

Varování před podvodnými e-maily a zprávami přes mobilní telefon. Pravidla pro ochranu počítače pomocí antivirových programů, firewallů a význam jejich pravidelné aktualizace.

Phishing
02:12

Phishing

Phishing je způsob získání citlivých údajů přes internet, kdy podvodníci předstírají, že jsou zaměstnanci banky nebo úřadu. Obvykle žádají o číslo bankovního účtu a přístupové údaje. Ukázky obrany proti phishingu, jakou je např. antivirový systém v počítači, který je nutné průběžně aktualizovat.

Marketing
01:00

Marketing

Objasnění pojmu marketing jako způsobu, jak zaujmout zákazníky, aby si chtěli koupit daný produkt/službu. Vysvětlení, jak fungují cílové skupiny.

Reklama
01:08

Reklama

Popis reklamy, jejích principů, její všudypřítomnosti i historického vývoje od pouhého informování po dnešní manipulaci se zákazníkem. Popis toho, jak reklama pracuje se smysly a emocemi.

Odstoupení od smlouvy
02:13

Odstoupení od smlouvy

Vysvětlení, kdy a jakým způsobem se dá odstoupit od smlouvy. Rozdíl mezi vypovězením ústní a písemné smlouvy.

Smluvní podmínky
01:28

Smluvní podmínky

Každý den uzavíráme spoustu smluv, aniž bychom jim věnovali potřebnou pozornost. U většiny z nich totiž nepotřebujeme ani podpis (např. přepravní smlouva při nástupu do tramvaje). Přesto tu určitá pravidla existují a měli bychom si být vědomi dodržování smluvních podmínek.

Druhy smluv
02:32

Druhy smluv

Smlouva je dohoda. Má formu ústní nebo písemnou (kupní smlouva, nájemní, pracovní, o úvěru aj.). Každou písemnou smlouvu si musíme vždy pořádně přečíst. Pokud s něčím nesouhlasíme nebo něčemu nerozumíme, nic nepodepisujeme. Pomoci nám může právník.

Debet, kontokorent
02:31

Debet, kontokorent

Vysvětlení dlužné částky na účtu neboli debetu a peněžních služeb kontokorent a povolené přečerpání účtu.

Probíhá načítání