Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

72 jmen české historie

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 41

František Martin Pelcl

09:22

František Martin Pelcl

František Martin Pelcl byl všestranným učencem, kterému s úctou a zájmem naslouchali členové předních šlechtických rodů. Historik Petr Charvát představuje Pelclovu cestu za vzděláním a zasazuje jeho pozdější vědeckou činnost do dobového kontextu.

Tomáš Jan Pešina z Čechorodu

03:22

Tomáš Jan Pešina z Čechorodu

Tomáš Jan Pešina z Čechorodu byl katolický duchovní, dějepisec a spisovatel. Je pokládán za otce moravského dějepisectví. Napsal mimo jiné díla Mars Moravicus a Moravopis. Jeho blízkým přítelem byl Bohuslav Balbín, který svůj spis Obrana jazyka slovanského, zvláště českého Tomáši Janu Pešinovi z Čechorodu věnoval. O Pešinovi zasvěceně hovoří historik Petr Charvát.

Gelasius Dobner

03:59

Gelasius Dobner

„Pověst má ustoupit rozumu, historii a pravdě. Pravda má být duší všeho dějezpytu.“ Tímto výrokem se řídil piaristický kněz a historik Gelasius Dobner, který platil za jednu z vedoucích osobností českého osvícenství druhé poloviny 18. století. Svými díly položil základy novodobé české historiografie, mimo jiné napsal kritické komentáře k Hájkově Kronice české. Ukázka přináší portrét významné osobnosti ve výkladu historika Petra Charváta.

Josef Dobrovský

05:23

Josef Dobrovský

T. G. Masaryk o něm napsal: „Byl největší postavou českého osvícenství a počátků národního obrození.“ Josef Dobrovský, kterého označujeme za patriarchu českého národního obrození, náš přední bohemista, slavista, orientalista a literární a církevní historik, zakladatel slavistiky a také největší český osvícenský vědec. Ukázka přináší náhled do Dobrovského vědeckého života a jeho díla prostřednictvím výkladu historika Petra Charváta.

Jan Svatopluk Presl

07:03

Jan Svatopluk Presl

Jan Svatopluk Presl byl vlastenec a buditel a také zakladatel české přírodovědecké literatury. Vytvářel české odborné názvosloví, některá jeho slova využíváme dodnes. Do oboru zoologie přispěl 220 rodovými a 873 druhovými jmény. Právě jemu vděčíme za to, že se česky dorozumíváme nejen v zoologii, ale i botanice, mineralogii, geologii, paleontologii či chemii.

Václav Hanka

07:05

Václav Hanka

Václav Hanka, český spisovatel, básník a jazykovědec, byl členem České královské společnosti nauk a mnoha zahraničních univerzit. Díky nesmírné pracovitosti a činorodosti patřil k předním osobnostem své doby. Video představuje Hankovu vědeckou a literární činnost v kontextu jeho života včetně otázek spjatých s jeho úlohou při „objevení“ slavných Rukopisů.

Pavel Josef Šafařík

07:46

Pavel Josef Šafařík

Vedle významných osobností národního obrození, jakými jsou Josef Jungmann, František Palacký nebo Josef Dobrovský, se objevuje i jméno Pavla Josefa Šafaříka. Šafařík napsal pro slovanskou historii několik význačných děl. Mezi ta nejznámější patří Slovanské starožitnosti a Slovanský národopis. O obsahu knih a životě Šafaříka vypráví historik Petr Charvát.

Jan Hus

12:00

Jan Hus

Od roku 1402 se v Betlémské kapli Jan Hus zasazoval o mravní principy a ideály pravého křesťanství, což jej přivedlo do klatby a posléze až před církevní koncil v Kostnici a k smrti na hranici. Dokument přináší portrét významné osobnosti našich dějin, jejíž názory i upálení radikalizovaly společnost a vyústily v husitské hnutí.

Ctibor Tovačovský z Cimburka

04:56

Ctibor Tovačovský z Cimburka

Ctibor Tovačovský z Cimburka byl politikem, válečníkem, diplomatem, a především oddaným stoupencem krále Jiřího z Poděbrad. Ukázka představuje Ctibora Tovačovského jako literáta a autora dvou významných děl poděbradského období: Hádání Pravdy a Lži a Knihy tovačovské.

Tomáš Štítný ze Štítného

03:30

Tomáš Štítný ze Štítného

Svou kritikou a snahou o nápravu zlořádů své doby se tento jihočeský zeman vřadil mezi předchůdce Jana Husa či Petra Chelčického. Tomáš Štítný ze Štítného byl prvním, kdo psal o náboženských otázkách česky. Ukázka přináší stručné shrnutí Štítného nábožensky orientované literární činnosti.

Viktorin Kornel ze Všehrd

03:45

Viktorin Kornel ze Všehrd

Viktorin Kornel ze Všehrd patřil do skupiny zakladatelů českého humanismu, jehož program vytyčil v předmluvě k překladu Knihy o napravení padlého od Jana Zlatoústého. Zvláště významná byla také jeho právnická činnost. Ukázka přináší vhled do díla pozoruhodného humanisty.

Řehoř Hrubý z Jelení

11:46

Řehoř Hrubý z Jelení

O životě humanistického překladatele a spisovatele Řehoře Hrubého z Jelení toho víme málo. Svou bohatou překladatelskou činností však přispěl nejen do české, ale i evropské kultury. Mezi jeho nejvýznamnější překlady patří například díla Cicerona, Petrarcy či Erasma Rotterdamského. O osobnosti Řehoře Hrubého z Jelení zasvěceně hovoří historik Petr Charvát.

Načíst další videa
Probíhá načítání