Televize jako součást života

Poté, co televize zahájila v 50. letech své vysílání, jí diváci příliš pozornosti nevěnovali. Postupem času se z ní ale stal fenomén a dodnes se řadí mezi nejpopulárnější média. Jaké dřív bylo postavení televize v životě běžných obyvatel? A je v dnešní době ještě vůbec v módě?

Televize jako součást života

Televize vždy dokázala zprostředkovat velké okamžiky. Společenské, politické, sportovní. Které jsou podle vás ty nejdůležitější? V tomto námětů si televizi přiblížíme jako médium s celospolečenským dosahem.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Televize jako součást života

Cílem pracovního listu je vést žáky k zamyšlení se nad televizí, která je jedním z nejpopulárnějších masmédií, a nad jejím postavením v běžném životě. V rámci úkolů žáci pracují s asociacemi, emocemi i svými návyky spojenými s televizí a přemýšlejí o obecnější roli televize a televizního vysílání.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Člověk a společnost
Štítek Digitální kompetence
Časová náročnost:
30 minut

Pracovní list: Velké události zachycené televizní kamerou

Cílem pracovního listu je vést žáky k uvědomění, že televizní vysílání v Československu značně ovlivňovala politická situace a dobový kontext. Žáci si při plnění úkolů uvědomují dílčí historické, společenské i politické souvislosti a vyjadřují svůj názor.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Člověk a společnost
Štítek Digitální kompetence
Časová náročnost:
30 minut

Okruhy

Před sedmdesáti lety začala vysílat tehdy ještě Československá televize. Z média, kterému v prvních letech diváci příliš pozornosti nevěnovali, se postupně stal celospolečenský fenomén. S našimi…

Dějepis · Přírodověda Vlastivěda · Prvouka · Člověk a společnost
36 15

ČT edu nejsou pouze videa

1 113

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání