teolog-a-filozof-komensky

Námět do výuky pro:

Teolog a filozof Komenský

Komenský žil v přelomové době. Evropa byla rozpolcená. Nešlo jen o náboženské spory katolíků a protestantů, i samotné reformované církve těžko hledaly společnou řeč. Posilovaly protireformační snahy, na myšlenkový renesanční svět stále více tlačil vliv nastupujícího baroka.

Teolog a filozof Komenský

Komenský tento myšlenkový i věroučný střet velmi silně vnímal. Sám byl od mládí orientován protikatolicky, nicméně jako protestantského duchovního ho velmi zaměstnávaly rozpory mezi jednotlivými reformovanými církvemi, zejména luterány a kalvinisty. Komenský odmítal řešení silou, byl velkým zastáncem dialogu mezi vyznáními, dnes bychom asi řekli permanentního dialogu. Navíc žil v době, kdy se šířily myšlenky o nadcházejícím konci světa. Komplikovanost jeho postavení umocňuje víra v možnou nápravu lidstva prostřednictvím vzdělání, což rozhodně v jeho době nebyl názor většinový. Jak se vyrovnával Komenský se složitou dobou? Jak na ni reagoval, kde bral sílu daleko od vlasti na další práci ve prospěch lidstva? Z čeho pramenila jeho víra?

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list pro SŠ: Teolog a filozof Komenský

Tento pracovní list je určen studentům střední školy. Cílem pracovního listu je ověřit znalosti z našich videí. Pracovní list je součástí námětu Teolog a filozof Komenský, který je součástí vybrané kapitoly Jan Amos Komenský.

ČT edu nejsou pouze videa

851

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání