rodina

Námět do výuky pro:

Rodina: Soužití s našimi nejbližšími

Vztahy mezi lidmi jsou ta nejtěžší věc na světě a v rámci rodiny se spolu potkávají rozdílné generace, které se spolu musí nějak domluvit. Když se lidé mají rádi, snaží se vycházet si navzájem vstříc. Jenže to není vždycky úplně jednoduché. Rodina a domov jsou ale to nejbližší, co máme. Takže jsme k sobě ohleduplní a snažíme se, aby nám všem spolu bylo dobře.

Rodina

Každá rodina má svoje vlastní malé dějiny. Říká se jim rodokmen. Ukážeme si, jak v něm číst. I když jsou si všechny rodiny v něčem podobné, každá je trochu jiná a svá. Do rodiny patří i naši nejbližší přátelé. Někdy se může také stát, že se rodina rozdělí, protože si dospělí přestanou rozumět. Každodenní život v rodině totiž po nás vyžaduje, abychom na sebe brali ohledy a snažili se, aby bylo dobře opravdu každému. To ale neznamená, že nemůžeme dělat chyby. Ty dělá úplně každý. A domov je místo, kde nás mají rádi takové, jací jsme.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Rodokmen

Tento pracovní list je vhodný pro žáky 1. stupně základní školy. Cílem pracovního listu je procvičení názvů členů rodiny. Pracovní list je součástí námětu Rodina z vybrané kapitoly Vztahy v rodině.
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: Soužití v rodině

Tento pracovní list je vhodný pro žáky 1. stupně základní školy. Cílem pracovního listu je uvědomit si důležitost dobrých vztahů v rodině a možnosti svého chování. Pracovní list je součástí námětu Rodina z vybrané kapitoly Vztahy v rodině.
Časová náročnost:
20 minut

Aktivita k rozvoji čtenářské a digitální gramotnosti: Sestavujeme rodokmen

Žák rozliší příbuzenské a mezigenerační vztahy a sestaví správně rodokmen. www.gramotnosti.pro/epublikace // autoři: PPUC-ČG-OVU-tým

Okruhy

Naše rodiny mají různé podoby a rozhodně neexistují uzavřené v nějakém vzduchoprázdnu. Jsou součástí společnosti, do které koneckonců každý den vylítáváme, abychom se večer zase doma všichni sešli. A…

Přírodověda Vlastivěda · Prvouka
5 0 0

ČT edu nejsou pouze videa

859

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání