Námět do výuky pro:

Rodina: Soužití s našimi nejbližšími

Vztahy mezi lidmi jsou ta nejtěžší věc na světě a v rámci rodiny se spolu potkávají rozdílné generace, které se spolu musí nějak domluvit. Když se lidé mají rádi, snaží se vycházet si navzájem vstříc. Jenže to není vždycky úplně jednoduché. Rodina a domov jsou ale to nejbližší, co máme. Takže jsme k sobě ohleduplní a snažíme se, aby nám všem spolu bylo dobře.

Rodina

Každá rodina má svoje vlastní malé dějiny. Říká se jim rodokmen. Ukážeme si, jak v něm číst. I když jsou si všechny rodiny v něčem podobné, každá je trochu jiná a svá. Do rodiny patří i naši nejbližší přátelé. Někdy se může také stát, že se rodina rozdělí, protože si dospělí přestanou rozumět. Každodenní život v rodině totiž po nás vyžaduje, abychom na sebe brali ohledy a snažili se, aby bylo dobře opravdu každému. To ale neznamená, že nemůžeme dělat chyby. Ty dělá úplně každý. A domov je místo, kde nás mají rádi takové, jací jsme.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Rodokmen

Tento pracovní list je vhodný pro žáky 1. stupně základní školy. Cílem pracovního listu je procvičení názvů členů rodiny. Pracovní list je součástí námětu Rodina z vybrané kapitoly Vztahy v rodině.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka
Časová náročnost:
15 minut

Česko-ukrajinský slovníček: Rodokmen

Zde najdete užitečný slovníček k tématu rodina a námětu rodokmen.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka
Čeština jako druhý jazyk

Pracovní list: Soužití v rodině

Tento pracovní list je vhodný pro žáky 1. stupně základní školy. Cílem pracovního listu je uvědomit si důležitost dobrých vztahů v rodině a možnosti svého chování. Pracovní list je součástí námětu Rodina z vybrané kapitoly Vztahy v rodině.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka
Časová náročnost:
20 minut

Aktivita k rozvoji čtenářské a digitální kompetence: Sestavujeme rodokmen

Žák rozliší příbuzenské a mezigenerační vztahy a sestaví správně rodokmen. www.gramotnosti.pro/epublikace // autoři: PPUC-ČG-OVU-tým
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka
ČJ a literatura
Informatika
Štítek Digitální kompetence

Aktivita k rozvoji čtenářské a digitální kompetence: Sestavujeme rodokmen / Cтворюємо родинне дерево

Zde najdete překlad v ukrajinštině k materiálu: Aktivita k rozvoji čtenářské a digitální gramotnosti: Sestavujeme rodokmen
Předškolní
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka
ČJ a literatura
Informatika
Čeština jako druhý jazyk

Okruhy

Naše rodiny mají různé podoby a rozhodně neexistují uzavřené v nějakém vzduchoprázdnu. Jsou součástí společnosti, do které koneckonců každý den vylítáváme, abychom se večer zase doma všichni sešli. A…

Přírodověda Vlastivěda · Prvouka
18 15

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání