Proměny obrazu družstevního rolníka

Jednotná zemědělská družstva (JZD) vznikala v 50. letech 20. století v důsledku politického tlaku komunistického režimu na majitele půdy. Proměna vesnice patřila k největším úspěchům tohoto režimu. Jádrem námětu jsou reportáže ze sjezdu družstevních rolníků v letech 1953, 1984 a 1989. Tyto reportáže jsou doplněny o obrazy soukromých rolníků, kteří byli předmětem tlaku režimu, první z roku 1952, druhý z roku 1995. Námět sleduje proměnu historického vyprávění: obraz soukromého rolníka je v padesátých letech krajně negativní a obraz družstevního rolníka naopak pozitivní. V devadesátých letech je tomu opačně. Žáci mohou sledovat proměny tohoto obrazu a společně s učiteli určovat relevanci a platnost těchto obrazů. Pracují s filmovými a televizními ukázkami a s dalšími rozšiřujícími materiály. Téma kolektivizace slouží jako rozcestí, na které můžeme navázat další témata: proměny vesnice nebo proměny historického narativu.

Proměny obrazu družstevního rolníka

Didaktický cíl

  • Žák se seznamuje s procesem kolektivizace a vnímá jeho násilnou povahu.
  • Žák analyzuje a hodnotí proměnu historického vyprávění o družstevních a soukromých rolnících, identifikuje rozdíly mezi stalinistickým, normalizačním a současným narativem kolektivizace.
  • Žák se seznamuje s některými rysy stalinistické propagandy.
  • Žák rozvíjí své kompetence k učení: analyzuje filmové a televizní obrazy, historické prameny a názory odborníků.


Soubor metodických materiálů vypracoval Jaroslav Pinkas, Ústav pro studium totalitních režimů.

Videa k námětu

Materiály k námětu

1. Pracovní list: Vyhlášení pětiletky

Pracovní list k námětu do výuky Proměny obrazu družstevního rolníka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

2. Pracovní list: Sabotáž a zneužití lidového družstva

Pracovní list k námětu do výuky Proměny obrazu družstevního rolníka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

3. Pracovní list: Navracení pozemků

Pracovní list k námětu do výuky Proměny obrazu družstevního rolníka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

4. Pracovní list: Vzpomínka na kolektivizaci

Pracovní list k námětu do výuky Proměny obrazu družstevního rolníka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
10 minut

5. Pracovní list: Kolektivizace tehdy a dnes

Pracovní list k námětu do výuky Proměny obrazu družstevního rolníka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

6. Pracovní list: Celostátní sjezd družstevníků

Pracovní list k námětu do výuky Proměny obrazu družstevního rolníka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

7. Pracovní list: Sjezd JZD 1984

Pracovní list k námětu do výuky Proměny obrazu družstevního rolníka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

8. Pracovní list: Sjezd JZD v roce 1989

Pracovní list k námětu do výuky Proměny obrazu družstevního rolníka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

9. Pracovní list. Závěrečné shrnutí

Pracovní list k námětu do výuky Proměny obrazu družstevního rolníka. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

ČT edu nejsou pouze videa

1 113

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání