Námět do výuky pro:

Praktická lekce: Výprava za polárním kruhem

Jaké je to na severním a jaké na jižním pólu? To se dozvíte na výpravě za polárním kruhem. Budeme hravě poznávat polární zvířata, navštívíme Eskymáky, postavíme iglú a na Antarktidě se zúčastníme výzkumu. Tak kdo je dobrodruh a vydá se s námi za polární kruh?

Praktická lekce: Výprava za polárním kruhem

Věk dětí: 3–6 let

Cíle činnosti:

·        rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka a podobně), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí;

·        rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování);

·        rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně-názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie;

·        posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování a podobně);

·        osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla);

·        seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije;

·        vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností;

·        vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách;

·        poznávání jiných kultur.

Pomůcky:

·      glóbus/mapa, vytištěné materiály, nůžky, papíry, lepidlo, laminovací fólie, laminovačka, oboustranná lepicí páska, označení startu a cíle (křída, lano, stupínek a podobně), šátek, sklenice, sníh, provázek

Videa k námětu

Materiály k námětu

Metodický list: Výprava za polární kruh

Metodický list popisující aktivity praktické lekce Výprava za polární kruh.
Předškolní
Roční období a svátky
Hudební a pohybové činnosti
Výtvarné a pracovní činnosti

Aktivita: Seřaď obrázky podle velikosti

Vystřihněte všechny čtverce s tučňáky a seřaďte je podle velikosti. Obrázky následně vybarvěte.
Předškolní
Výtvarné a pracovní činnosti

Aktivita: Počítání s tučňáky

Počítáme s tuňáky. Děti mají za úkol přiřadit tolik rybiček k tučňákům, kolik mají tučňáci číslo na bříšku.
Předškolní
Výtvarné a pracovní činnosti
Myšlenkové operace

Aktivita: Čí jsou to stopy?

Kam nás dovedou stopy ledního medvěda? Poskakujte po plakátech a kopírujte stopy medvěda. Špička chodidla vždy směřuje dle naznačené stopy a šipky.
Předškolní
Výtvarné a pracovní činnosti

Aktivita: Demonstrační karty polární zvířata

Vystřihněte a zalaminujte obrázky. Přiřazujte obrázky na mapu podle toho, kde žijí.
Předškolní
Myšlenkové operace

Medaile za výpravu za polární kruh

Každý dobrodruh. který se vydal na výpravu, si zaslouží medaili.
Předškolní
Výtvarné a pracovní činnosti

Aktivita: Iglú a geometrické tvary

Děti mají za úkol přiřadit geometrické tvary na iglú podle barvy a velikosti.
Předškolní
Myšlenkové operace

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání