Počátky českého státu: Sámova říše a Velká Morava

Kdy a jak vznikl první státní útvar na našem území? Jak se do jeho čela dostal obyčejný franský kupec Sámo? A co se u nás dělo po jeho smrti? Jedna slavná kapitola vystřídala druhou a kníže Rastislav se rozhodl čelit stále sílící Franské říši s pomocí náboženství. Ano, tušíte správně, ke slovu přicházejí dva slavní řečtí bratři Cyril a Metoděj.

Počátky českých dějin

Proč byl příchod věrozvěstů na území Velké Moravy tak významným momentem? Nechte si tuto historii vyprávět samotným Českým lvem. Podíváme se také na to, co nám po prvních Slovanech na našem území zůstalo dodnes. Jak tito zemědělci žili? Co si Moravané vzali od svých franských sousedů? Jak se společenství mění ve stát? Písemných pramenů se z této doby pochopitelně dochovalo málo, na pomoc při pátrání po našich kořenech si tak vezmeme vědu, tedy archeologii.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Sámova říše

Prvním slovanským státem ve střední Evropě byla Sámova říše. Příliš zpráv o ní nemáme, jedinými jsou informace z Fredegarovy kroniky.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: Dějiny Velké Moravy

Prvním stabilním státním útvarem na našem území byla Velkomoravská říše. Díky rozhodnutí tamějších vládců stála u počátku naší vzdělanosti a kultury.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Štítek Digitální kompetence
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: Život na Velké Moravě

Prvním stabilním státním útvarem na našem území byla Velkomoravská říše. Díky rozhodnutí tamějších vládců stála u počátku naší vzdělanosti a kultury., která se rozkládala na území daleko větším, než je dnešní rozloha našeho státu. I proto její kultura významně ovlivnila nejen středoevropský prostor.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání