Nacistická propaganda

Nacistická ideologie a její zrůdnost stály z velké části na promyšlené a extrémní propagandě. Jejím základem je hanění a dehumanizace Židů jako příčiny všech problémů meziválečného období. Židé žijící na území ovládaném třetí říší postupně přicházeli o majetek, práva a lidskou důstojnost, nacistická propaganda se starala o to, že byli doslova démonizováni. Nacisté se neštítili zneužívat k propagandě ani obyvatele terezínského ghetta.

Nacistická propaganda

Vlivu nacistické propagandy neunikl nikdo. A to ani kultura či mládež a sportovní spolky. Za tímto účelem vznikl v našich končinách i zvláštní orgán: Kuratorium pro výchovu a mládeže. Jeho smyslem byl doslova „výplach mozků“ protektorátních dětí a mládeže. Synonymem pro propagandu jako takovou se pak stalo jméno nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelse, který kromě jiného proslul citátem „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Nacistická propaganda

Termínem propaganda se dříve označovalo šíření či podporování nějaké myšlenky. Až dvacáté století, a zejména nacistický a komunistický režim, dalo termínu nový negativní obsah. Jaké způsoby používala nacistická propaganda?
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Okruhy

Slovo propaganda pochází z latiny a obecně se dá říci, že jde o systematické vytváření deformovaného společenského povědomí o jevech, ideologiích či skupinách obyvatel. Nástroji propagandy může být…

Dějepis
12 3

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání