Námět do výuky pro:

Lekce do MŠ: Letní radovánky

Léto je tady a s ním různá dobrodružství. Dětem začínají prázdniny a vy přemýšlíte, jak je zabavit? Máme pro vás pár tipů a aktivit.

Lekce do MŠ: Letní radovánky

 Věk dětí: 3–6 let

Cíle činností:

●      rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka a podobně), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí;

●      rozvoj a užívání všech smyslů;

●      rozvoj fyzické i psychické zdatnosti;

●      osvojení si věku přiměřených praktických dovedností;

●      rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování);

●      rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu;

●      osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické);

●      rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně-názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie;

●      osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla);

●      rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit;

●      posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, mateřské škole, dětské herní skupině a podobně);

●      rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané;

●      rozvoj základních kulturně-společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny;

●      vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat;

●      seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Metodický list k lekci do MŠ: Letní radovánky

Metodický list k lekci Letní radovánky.
Předškolní
Hudební a pohybové činnosti
Výtvarné a pracovní činnosti

Aktivita do MŠ: Prázdninová dobrodružství

Prázdniny a nuda k sobě rozhodně nepatří. Proto si s rodinou zajděte na koupaliště, vyrobte domácí zmrzlinu, vyrazte na výlet, plujte na lodi a vyzkoušejte spoustu dalších zábavných aktivit.
Předškolní
Hudební a pohybové činnosti

Aktivita do MŠ: Letní plotovka

V případě, že se vám o prázdninách posteskne po školce, můžete k ní vyrazit s rodiči, i když bude zavřená. Paní učitelky si pro vás připravily letní aktivity na plot. Můžete si tak užít čas v okolí mateřské školy i o prázdninách.
Předškolní
Roční období a svátky
Hudební a pohybové činnosti
Výtvarné a pracovní činnosti

Aktivita do MŠ: Barevné zmrzliny

Umíte si představit léto bez zmrzliny? Já ne! Ta přece k letním radovánkám zcela jistě patří. Děláte v létě někdy domácí zmrzlinu? Máte raději domácí, nebo kupovanou? Nyní si můžete zahrát na cukráře a dle zadání přichystat různé objednávky zmrzlin.
Předškolní
Výtvarné a pracovní činnosti

Aktivita do MŠ: Zmrzlina

Jaká je vaše nejoblíbenější příchuť zmrzliny? Podle toho si ji můžete vyrobit.
Předškolní
Výtvarné a pracovní činnosti

Aktivita do MŠ: Hledání mořských živočichů

Byli jste někdy u moře? Jaké živočichy můžeme v moři zahlédnout? Nyní si tady „malé moře“ vytvoříme a budeme v něm hledat mořské živočichy.
Předškolní
Výtvarné a pracovní činnosti

Aktivita do MŠ: Akvárium

Některé ryby plavou ve slané vodě – v moři –, jiné ve sladké vodě – v řekách a rybnících. Rybu můžete mít i doma v akváriu. Víte, co je to akvárium? Pojďte se podívat a zkusit jedno takové akvárium s rybou vytvořit.
Předškolní
Výtvarné a pracovní činnosti

ČT edu nejsou pouze videa

1 137

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání