Námět do výuky pro:

Lekce do MŠ: Den Země

Naše planeta Země slaví svátek a je potřeba si připomenout, jak důležitá je péče o okolní životní prostředí. Tedy jak důležité je dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí a chránit přírodu v okolí.

Lekce do MŠ: Den Země

Věk dětí: 3–6 let

Cíle činností:

●       rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka a podobně), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí;

●       rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování);

●       rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně-názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie;

●       rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření);

●       posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování a podobně);

●       vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení;

●       rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané;

●       vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat;

●       vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách;

●       pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit;

●       rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách;

●       vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Metodický list: Den Země

Metodický list, který vás provede lekcí Den Země.
Předškolní
Roční období a svátky
Příroda
Svět kolem nás

Aktivita do MŠ: Planeta Země

Vybarvěte si s dětmi planetu Zemi.
Předškolní
Svět kolem nás

Aktivita do MŠ: Aktivity na Den Země

Jakými aktivitami s dětmi můžete oslavit Den Země? Přece těmi, které Zemi pomohou se cítit lépe.
Předškolní
Svět kolem nás

Aktivita do MŠ: Tvoření postavy se zeměkoulí

Vytvořte s dětmi zeměkouli.
Předškolní
Svět kolem nás

Aktivita do MŠ: Co Zemi prospívá a co škodí

Poznají děti, co je pro Zemi dobré a co jí naopak škodí?
Předškolní
Komunikace a vztahy
Svět kolem nás

Aktivita do MŠ: Puzzle

Zvládnou děti složit rozstříhaný obrázek?
Předškolní
Výtvarné a pracovní činnosti

Aktivita do MŠ: Jak na třídění odpadu

Kam patří jaký odpadek? Trénujte s dětmi recyklaci.
Předškolní
Svět kolem nás

Aktivita do MŠ: Třídění odpadu

Procvičujte s dětmi, jak na správné třídění odpadu.
Předškolní
Svět kolem nás

Okruhy

Den Země je svátek, který má za cíl připomínat lidem, že nemáme jiný domov. A že bychom o něj tedy měli pečovat. S jakými problémy, které jsme si více či méně způsobili sami, se musíme vyrovnat, aby…

Přírodověda Vlastivěda · Prvouka · Ekologie · Svět kolem nás
73 19

ČT edu nejsou pouze videa

1 134

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání