Námět do výuky pro:

Lekce do MŠ: Co žije v trávě?

Sluníčko hřeje, příroda kvete a bzučící hmyz ožívá. Včely opylují květiny, broučci běhají mezi stébly trávy a motýlci poletují nad nimi. Jaké broučky už jste letos zahlédli v trávě?

Lekce do MŠ: Co žije v trávě?

Věk dětí: 3–6 let

Cíle činností:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka a podobně), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí;
 • rozvoj a užívání všech smyslů;
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování);
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické;
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně-názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie;
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování a podobně);
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení;
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla);
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu;
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách;
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Metodický list k lekci Co žije v trávě?

Metodický list vás provede materiály v lekci Co žije v trávě?.
Předškolní
Příroda
Myšlenkové operace

Aktivita do MŠ: Co se ukrývá v trávě?

Víte, kdo žije v trávě? Co tam leze, co tam bzučí? Zkuste to prozkoumat. Na pomoc si můžete vzít svítilnu.
Předškolní
Příroda
Svět kolem nás

Aktivita do MŠ: Stíny zvířátek

Abyste mohli hmyz pozorovat zblízka, můžete ho sbírat do sklenice. Ale pozor! Myslete na to, že naše prsty jsou velice silné. S těmito křehkými tvory se musí zacházet opatrně… Já tady mám také jednu sklenici. Poznáte, která zvířátka se nacházejí ve sklenici?
Předškolní
Příroda

Aktivita do MŠ: Hmyz - přiřazování

Poznají děti, co je to za hmyz? Najdou kobylku, berušku nebo vážku?
Předškolní
Příroda
Myšlenkové operace

Aktivita do MŠ: Puntíkatá zvířátka

Kolik puntíků má na sobě motýl, šnek nebo beruška? Zvládnou je děti spočítat a najít předměty ve stejných barvách? Procvičujte s nimi barvy i zvířata.
Předškolní
Výtvarné a pracovní činnosti
Příroda
Myšlenkové operace

Aktivita do MŠ: Grafomotorika s housenkou

Housenky se pohybují pomocí nohou. Nohy jim slouží také k tomu, aby se lépe přichytily na povrchu. Při lezení dělají různé kreace. Pokuste se tyto kreace ztvárnit pomocí provázku.
Předškolní
Příroda
Myšlenkové operace

Aktivita do MŠ: Včelí abeceda

Hmyz je v přírodě velmi důležitý, protože opyluje květiny a je potravou pro ptactvo. Včely létají z květu na květ a sbírají pyl na med. Ten si včely ukládají v plástvi, která se skládá z šestihranných políček. Pomůžete včelám najít jejich místo v plástvi podle písmena?
Předškolní
Příroda
Myšlenkové operace

ČT edu nejsou pouze videa

1 137

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání