Kulka pro Heydricha: Politická zodpovědnost

V tomto námětu budou žáci reflektovat vztah mezi dvěma sférami: světem tajných zpravodajských služeb, které slouží státu, a světem politiků, kteří stát navenek reprezentují. Na příkladu vztahu mezi vedoucím československé špionáže Františkem Moravcem a exilovým prezidentem Edvardem Benešem se ilustruje povaha těchto vztahů, otázka vzájemné loajality a étosu těchto dvou světů. Žáci analyzují zodpovědnost za vydání rozkazu k atentátu na Heydricha a také zkoumají důsledky tohoto rozhodnutí.

Kulka pro Heydricha

Instrukce

Časová náročnost 45 minut

Fáze 1 – Historický kontext (5 minut)

Úvod do historického kontextu: československý exil v Londýně za války, Edvard Beneš jako vůdce čs. odboje, František Moravec a československá zpravodajská služba. Využít můžeme časovou osu.

Fáze 2 – Analýza filmového zobrazení vztahu Františka Moravce a Edvarda Beneše (15 minut)

V této fázi se žáci soustředí na proměny vztahu dvou hlavních aktérů, kteří reprezentují dva odlišné světy: zpravodajství a politiku. Pouštíme žákům přes dataprojektor video 1–3, žáci pracují s pracovním listem 1.

Fáze 3 – Analýza názorů historiků a reflexe politické zodpovědnosti za atentát (10 minut)

Žáci analyzují video ze současného dokumentu a tři prameny, které ilustrují dopad atentátu. Pouštíme žákům přes dataprojektor video 4 a fotografie 1 a 2, žáci pracují s pracovním listem 2.

Fáze 4 – Shrnutí závěrů a aktualizace tématu (10 minut)

Pouštíme žákům video 5. Diskuse ve třídě.


Cílem tohoto výukového námětu pro žáky je:

  • rozvíjení své konceptuální myšlení – vytváření si koncepty „politické zodpovědnosti“ a „důsledku politického rozhodnutí“
  • analýza étosu zpravodajství a politiky, srovnání těchto dvou světů a interpretace jejich vzájemných vztahů
  • práce s filmovými reprezentacemi historické skutečnosti a analýza jejich obsahů i formem
  • práce s primárními prameny: fotografiemi, texty, vzpomínkami pamětníků, analýza jejich obsahů a uvážení o jejich významu.
  • seznámení se s pluralitou historických interpretací a skutečností, že jedna událost může mít i více než jedno pravděpodobné vysvětlení

Soubor metodických materiálů vypracoval Jaroslav Pinkas, Ústav pro studium totalitních režimů.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Kulka pro Heydricha: Metodický list

Metodický list k výukovému námětu Kulka pro Heydricha: Politická zodpovědnost
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis

Kulka pro Heydricha: Pracovní list 1: Zpravodajec a politika

Pracovní list č. 1 k výukovému námětu Kulka pro Heydricha: Politická zodpovědnost
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Kulka pro Heydricha: Fotografie Lidice, 1942

Fotografie Lidic z roku 1942, slouží jako materiál k výukovému materiálu Kulka pro Heydricha: Politická zodpovědnost.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis

Kulka pro Heydricha: Fotografie Manifestace 2.6.1942

Fotografie z manifestace 2.6.1942, slouží jako materiál k výkovému námětu Kulka pro Heydricha: Politická zodpovědnost.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis

Kulka pro Heydricha: Pracovní list 2: Politická zodpovědnost

Pracovní list č. 2 k výukovému námětu Kulka pro Heydricha: Politická zodpovědnost
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
10 minut

Kulka pro Heydricha: Časová osa

Časová osa pro výukový námět Kulka pro Heydricha: Politická zodpovědnost
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis

ČT edu nejsou pouze videa

1 137

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání