Komunistická propaganda

Propaganda režimu, který u nás padl před více než třiceti lety, stála na tezi, že žijeme v tom nejlepším možném a spravedlivém světě, který vzhlíží k velkému Sovětskému svazu. A opět byla přítomna ve všech oblastech lidských životů. Veřejných i soukromých. Nechyběla jí ani manipulace s vlastními dějinami, jejichž pokřivený obraz je v mnoha případech dodnes v naší společnosti živý. Tak jako nacistickým nepřítelem č. 1 byli Židé, v případě zemí celého východního bloku to byli zlí kapitalisté a vykořisťovatelé.

Komunistická propaganda

Pod vlivem komunistické propagandy vznikalo a bylo cenzurováno umění a kultura. A to někdy více a jindy méně, podle toho, jak moc těsně byla zrovna uzavřena železná opona. Historik Pavel Kosatík se nám pokusí přiblížit mechanismy, se kterými pracovala nejen komunistická, ale i nacistická propaganda. Čím se od sebe lišily a co mají naopak společného? 

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Komunistická propaganda

Termínem propaganda se dříve označovalo šíření či podporování nějaké myšlenky. Až dvacáté století, a zejména nacistický a komunistický režim, dalo termínu nový negativní obsah. Jaké způsoby používala komunistická propaganda?
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Okruhy

Slovo propaganda pochází z latiny a obecně se dá říci, že jde o systematické vytváření deformovaného společenského povědomí o jevech, ideologiích či skupinách obyvatel. Nástroji propagandy může být…

Dějepis
12 3

V polovině listopadu roku 1989 došlo nejen v našich dějinách ke zvratu, který znamenal konec studené války, totalitního režimu, pád Sovětského svazu a jeho satelitů. Evropa, rozdělená železnou oponou…

Dějepis · Přírodověda Vlastivěda · Prvouka · Člověk a společnost
55 39

ČT edu nejsou pouze videa

1 137

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání