Jiří z Poděbrad a Jagellonci: Husitský král a polská epizoda

Po smrti Zikmunda a náhlém konci rodu Lucemburků nastalo v českých zemích relativní bezvládí , tedy pokud nepočítáme krátkou vládu Albrechta II. Habsburského a Ladislava Pohrobka. Vůdce východočeských kališníků Jiří z Poděbrad reagoval na rostoucí sílu papežství a reálné možnosti restaurace poměrů tím, že uskutečnil asi nejdokonalejší akci v historii českého vojenství a obsadil Prahu. Záhy sjednotil všechny husitské směry v zemi a byl zvolen zemským správcem.

Jiří z Poděbrad a Jagellonci

Jediný muž na českém trůně, který nepocházel z panovnického rodu, posílil vliv nižší šlechty a královských měst a pokusil se jako první sjednotit Evropu. Po smrti Jiřího z Poděbrad byl na český trůn vybrán polský princ Vladislav Jagellonský. Nárok si na něj dělal ale i uherský Matyáš Korvín. Památkou na Vladislavovu vládu v Čechách je dodnes Vladislavský sál na Pražském hradě. Česká šlechta, zvyklá na určitou autonomii z dob Jiříka, si ale panovníka moc neoblíbila. Po jeho smrti usedl na trůn jeho syn Ludvík. Ten se na něm ovšem nestihl ani ohřát, a tak se stalo, že českým zemím začali vládnout na dlouhých 400 let Habsburkové.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Panovníci na českém trůně

Pracovní list k námětům do výuky, které jsou součástí vybrané kapitoly Vládnoucí rody v českých zemích. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list: Jagellonci

Pracovní list k námětu do výuky Jiří z Poděbrad a Jagellonci, který je součástí vybrané kapitoly Vládnoucí rody v českých zemích. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Okruhy

Přinášíme vám ucelený přehled panovnických rodů a představitelů všech státních útvarů, které na území dnešního českého státu kdy existovaly. Naše dějiny jsou pestré a plné dramatických zvratů. Hmotné…

Dějepis
42 19

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání