Námět do výuky pro:

Jak na tematickou výuku

Se začátkem školního roku se jako téma do výuky nabízí podzim. A právě na tomto příkladu si ukážeme, jak tematická výuka vypadá. Často bývá zaměňována s výukou projektovou, která je na našich školách o něco známější a používanější. Oba dva typy jsou náročné na přípravu a provedení, a proto jsme pro vás připravili materiály, které by vám jejich realizaci měly usnadnit.

Jak na tematickou výuku

Integrovaná tematická výuka se definuje jako spojení učiva různých vzdělávacích oblastí v celek, který klade důraz na komplexní poznávání. Proto je mimořádně vhodná pro rozvíjení kompetencí žáků. Usiluje o syntézu učiva a vytváření vazeb mezi jednotlivými vyučovacími předměty. Ve videích v tomto námětu můžete zhlédnout názorné příklady toho, jak to vypadá v praxi. Nechybí ani metodický list, který blíže objasňuje souvislost mezi tematickou a projektovou výukou.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Metodický list: Jak na tematickou výuku

Pojmy projektová a tematická výuka bývají zaměňovány, v úvodu tedy oba pojmy kvůli snazší orientaci vysvětlíme. Integrovaná tematická výuka nabízí spojení učiva jednotlivých vzdělávacích oblastí v celek a klade důraz na komplexnost poznávání, při němž se uplatňuje řada mezipředmětových vztahů.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda

Integrovaná tematická výuka podle Magdaleny Málkové

Zde najdete metodické doporučení k integrované tematické výuce podle vítězky Global Teacher Prize Magdaleny Málkové.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
ČJ a literatura
Matematika
Výtvarná výchova

Okruhy

Integrovaná tematická a programová výuka se řadí mezi takzvané kompletní výukové metody a mají mnoho společného. Například svůj aktivizační potenciál a rozvíjení žákovských kompetencí. Jedna se váže…

Přírodověda Vlastivěda · Prvouka · Člověk a společnost · Člověk a svět práce
27 24

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání