Námět do výuky pro:

Václav Havel před rokem 1989: Disident a nepřítel státu

Narodil se před druhou světovou válkou do úspěšné a významné rodiny Havlových. Po roce 1948 mu jeho buržoazní původ dost komplikoval existenci a znemožňoval studium humanitního zaměření. Přesto si ho divadlo přitáhlo a on začal život v absurdním státním zřízení promítat do absurdních dramat. Totalitní režim otevřeně kritizoval i v civilním životě a postupně to přes signování nejrůznějších dokumentů a iniciování nejvýraznějšího občanského počinu během normalizace – Charty 77 – dotáhl až k pěti pobytům v komunistickém vězení, a stal se tak jedním z největších vnitřních nepřátel totalitního Československa.

Václav Havel před rokem 1989

„Přijmout pasivně roli, kterou nám vykáží jiní, znamenalo by morálně se zabít,“ řekl Václav Havel jakožto tehdejší člen představenstva Svazu československých spisovatelů v reakci na smrt Jana Palacha. A sám se tou větou řídil. „Nepřítel socialismu“ se jako dramatik dočkal uznání v cizině a díky tomu získal finanční nezávislost na režimu, který se ze všech sil snažil Havla v očích veřejnosti zdiskreditovat. Tak jako spousty dalších mužů a žen v disentu zůstal i on nepokořený a dál rozkládal zločinný systém zevnitř až do chvíle, kdy režim sám sobě zlomil vaz. Až v pozdějších letech jeho života se ukázalo, jaký měly Havlovy pobyty ve vězení neblahý vliv na jeho fyzické zdraví.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Václav Havel: Před rokem 1989

Pracovní list k námětu do výuky Václav Havel před rokem 1989, který je součástí vybrané kapitoly Václav Havel. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Okruhy

Život posledního československého a prvního prezidenta novodobého českého státu byl plný tak dramatických zvratů, že by je nejspíš ani on sám nedokázal napsat. Je poměrně lákavé pohlížet na ně jako…

Dějepis · ČJ a literatura
33 13

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání