Námět do výuky pro:

Povídáme si o emoci: Radost

Někdo skáče půl metru do výšky, jiný pláče. Přitom oba zažívají pozitivní emoci, radost. Jak je to možné? Radostné události v našich životech, jako je narození sourozence, dosažení vytouženého úspěchu nebo i jen pouhé shledání se s dlouho nepřítomnou osobou, prožíváme všichni trochu jiným způsobem. Naše reakce na silnou emoci se liší, pocit radosti je však všem lidským bytostem společný.

Povídáme si o emoci: Radost

Na příkladu z kultovního Večerníčku Broučci si ukážeme a prozkoumáme, jak může taková radost vypadat. Jakou by měla vaše radost barvu, kdyby byla vidět? A proč myslíte, že to druzí vnímají jinak? Souvisí to s naší povahou, zkušenostmi či s něčím úplně jiným? Zamyslete se nad tím při práci s pracovními listy.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Metodický list: Jak si povídat s dětmi o emoci: Radost

Cílem aktivit zaměřených na emoci radost je, aby si žáci uvědomili své pocity, pojmenovali je a následně s nimi dokázali pracovat. Díky vzájemnému sdílení prožitků a představ zjišťují, že u každého se tato emoce projevuje jiným způsobem, přesto se žáci vzájemně nehodnotí a nesrovnávají.
Předškolní
1. stupeň ZŠ
Prvouka
Komunikace a vztahy
Výchova ke zdraví
Pro pedagogy
O vzdělávání

Pracovní list: Emoce radost

Zde najdete pracovní list, ve kterém si děti uvědomí, co pro ně znamená radost.
1. stupeň ZŠ
Prvouka
Výchova ke zdraví
Pro pedagogy
O vzdělávání

Pracovní list: Emoce radost / Робочий аркуш Емоції Радість

Zde je pracovní list o emoci radost v ukrajinštině.
Předškolní
1. stupeň ZŠ
Prvouka
Výchova ke zdraví
Pro pedagogy
O vzdělávání
Předškolní
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Komunikace a vztahy
Výchova ke zdraví

Okruhy

Pojmenování vlastních pocitů a zvládání emocí je pro žáky mladšího školního věku obtížné. Cílem kolekce zaměřené na emoce je, aby se žáci naučili uvědomovat si své pocity, pojmenovat je a následně s…

Přírodověda Vlastivěda · Prvouka · Výchova ke zdraví
24 31

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání