Námět do výuky pro:

Povídáme si o emoci: Překvapení

Někdo dočista oněmí, jiný se nemůže ubránit výkřiku. Přitom oba zažívají stejnou emoci: překvapení. Jak to může vypadat v praxi, vám ukážou Mach se Šebestovou a Létající Čestmír. A co vy? Jak prožíváte příjemná a nepříjemná překvapení? A co vám pomáhá je zvládat? Jak podle vás spolehlivě poznáte, že je někdo překvapený?

Povídáme si o emoci: Překvapení

Jak reagují různí lidé na různé typy překvapení? A co kdy nejvíc překvapilo vás? Jaké to je, když víte, že vás překvapení čeká? Každý z nás ho prožívá jinak. Pojďme si společně rozebrat tuto emoci, kterou známe úplně všichni.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list: Emoce překvapení

Zde najdete pracovní list, ve kterém mají děti zaznamenat, jaké v životě zažily překvapení.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka
Výchova ke zdraví

Metodický list: Jak si povídat s dětmi o emoci: Překvapení

Cílem aktivit zaměřených na emoci překvapení je, aby si žáci uvědomili své pocity, pojmenovali je a následně s nimi dokázali pracovat. Díky vzájemnému sdílení prožitků a představ zjišťují, že u každého se tato emoce projevuje jiným způsobem, přesto se žáci vzájemně nehodnotí a nesrovnávají.
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Prvouka
Výchova ke zdraví
O vzdělávání
Předškolní
1. stupeň ZŠ
Přírodověda Vlastivěda
Komunikace a vztahy
Výchova ke zdraví

Okruhy

Pojmenování vlastních pocitů a zvládání emocí je pro žáky mladšího školního věku obtížné. Cílem kolekce zaměřené na emoce je, aby se žáci naučili uvědomovat si své pocity, pojmenovat je a následně s…

Přírodověda Vlastivěda · Prvouka · Výchova ke zdraví
24 30

ČT edu nejsou pouze videa

1 132

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání