Karel IV. jako budovatel platónského státu

Přestože měl Karel IV. na starosti celou římskou říši, neváhal se osobně zabývat problematikou mnoha aspektů života v Čechách. Zkusíme vám ukázat, co v praxi znamená ta stokrát omílaná věta, že Karel pozvedl význam království českého. Podíváme se, jak se pod jeho vedením zkultivovalo tehdejší vinařství, rozkvetl mezinárodní obchod, rozrostla se města… Karel IV. rovněž velmi ctil přemyslovské tradice a pokračoval v budování kultu svatého Václava.

Karel IV. jako budovatel platónského státu

Karel IV. byl velmi zbožný a Krista považoval za svého přímého nadřízeného. Podle toho se také snažil vládnout. Ač je to z dnešního úhlu pohledu dost těžko pochopitelné, ostatky světců představovaly v Karlově době zhmotněnou Boží milost. Karlova záliba v jejich shromažďování tedy stahovala tuto Boží milost sem k nám. Velmi obratně se ale císař císařů pohyboval i na poli světském. Svými výnosy a zákony zjednodušil obyvatelům království i podnikání a cestování.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Karel IV.: Život a doba

Pracovní list pro žáky středních škol k námětu do výuky Doba Karla IV., který je součástí vybrané kapitoly Karel IV. Porovnejte si znalosti z našich videí. Vhodné pro prezenční i online výuku.
Střední škola
Dějepis
Časová náročnost:
15 minut

Pracovní list pro SŠ

Pracovní list pro žáky střední školy. Ověřuje znalosti žáků spojené s vládou Karla IV., zabývá se také protižidovskými náladami v tehdejší evropské společnosti a obchodními aspekty Karlovy vlády.
Střední škola
Dějepis

Okruhy

Zatímco většina Evropy prožívala nelehké časy, země Koruny české procházely obrovským rozmachem. Král český a římsko-německý a pozdější císař římský vstoupil do politiky ve věku šestnácti let a…

Přírodověda Vlastivěda · Dějepis
23 10

ČT edu nejsou pouze videa

1 137

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání