Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Život pod hladinou

Život mezi rybami: Mlži, raci, potápníci

Asi byste neřekli, že potápník je takovým sladkovodním žralokem. Těchto brouků u nás žije mnoho druhů a jsou postrachem celé řady obyvatel našich vod. Z jejich sevření není úniku. A co se na začátku 20. století stalo s rakem říčním, který vyráží na lov především v noci? Ukážeme vám také, kteří živočichové tráví ve vodě jen část svých životů, aby se následně vydali na souš.

Stáhnout materiály

zivot-pod-hladinou

Ve vodě žijí nejen ryby. Seznamte se s predátory, kteří obývají tůně, rybníky a studánky, a s nemilosrdným bojem o přežití, který se tu denně odehrává. Obojživelníci, kteří ve vodě tráví svůj život ve stadiu larvy nebo pulce, musejí čelit řadě nástrah. Jiné zase ohrožuje znečištění vod. Patří k nim i perlorodka říční, která je na pokraji vyhynutí v celé Evropě. Pojďte se s námi podívat, jak žije nejen tento fascinující mlž. Co jste si zapamatovali, zjistíte, když si vyplníte náš pracovní list.

Pracovní list: Měkkýši

Stáhnout
Měkkýši

04:23

Měkkýši

Obyvatelé českých vod je seriál, který nám ukazuje pestrý život v našich vodách. V tomto díle se seznámíme s měkkýši. Víte, jaký je rozdíl mezi mlži a plži?

Chrostíci a vranky

01:34

Chrostíci a vranky

Larvy chrostíků i vranky obecné žijí v mělké vodě a jsou zcela závislé na její čistotě. Maskování larev chrostíků je účinným obranným mechanismem před vrankami a děti jim proto říkají chodící dřívka. I vranky obecné mají ve vodě své nepřátele. Jsou maličké a obtížně plavou. Ve dne proto opouštějí své úkryty jen výjimečně.

Mihule potoční

01:04

Mihule potoční

Jaký je životní cyklus mihule potoční? Spatřit mihuli je velice náročné. Většinu života prožijí jako larvy, tzv. minohy. Dospělá mihule už potravu nepřijímá. Jejím jediným a důležitým úkolem je předat život další generaci.

Potápník vroubený

12:03

Potápník vroubený

Potápníci jsou důležitou a zajímavou součástí života téměř každé tůně. Hrají podstatnou roli v potravních řetězcích, konzumují mršiny a redukují i množství larev komárů a dalšího nepříjemného hmyzu.

Rak říční

01:04

Rak říční

Věděli jste, proč patří rak říční mezi kriticky ohrožené druhy? V jedné minutě vám představíme malé zázraky fauny a flory v naší zemi.

Obyvatelé studánky

02:55

Obyvatelé studánky

Do Bílých Karpat přichází léto později. Hladina hluboké studánky je jako okno do jiného světa. Prohánějí se tu masožravé larvy mloka skvrnitého, v mokřadu pod studánkou loví užovka obojková, po kořisti tu pátrají larvy čolka. Ty se musí mít na pozoru před pijavkou koňskou. Boj o přežití je tu nelítostný.

Velevrub a škeble rybničná

00:41

Velevrub a škeble rybničná

Klidné bahnité vody rybníků obývá velevrub a škeble rybničná. Sladkovodní mlži, kteří patří mezi ohrožené živočichy naší přírody, nedokáží přežít ve znečištěných vodách.

Perlorodka říční

01:30

Perlorodka říční

Meandrující potoky jsou domovem fascinujícího mlže, který je na pokraji vyhynutí. Perlorodka byla v minulosti využívaná např. pro výrobu knoflíků a žila běžně ve vodních tocích. Nyní je v celé Evropě na pokraji vyhynutí. Pro přežití potřebuje čistou vodu a pstruha, na jehož žábrách přežívají několik měsíců její larvy.

Vzácný rak říční

00:35

Vzácný rak říční

Na raka říčního narazíme jen vzácně v chladných a čistých vodách pod přehradami. Dožívá se až 20 let, ale je citlivý na čistotu vody. Zničující se pro něj v poslední době stala epidemie račího moru.

Probíhá načítání