Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Námět do výuky pro:

Teolog a filozof Komenský

Komenský žil v přelomové době. Evropa byla rozpolcená. Nešlo jen o náboženské spory katolíků a protestantů, i samotné reformované církve těžko hledaly společnou řeč. Posilovaly protireformační snahy, na myšlenkový renesanční svět stále více tlačil vliv nastupujícího baroka.

Teolog a filozof Komenský

Komenský tento myšlenkový i věroučný střet velmi silně vnímal. Sám byl od mládí orientován protikatolicky, nicméně jako protestantského duchovního ho velmi zaměstnávaly rozpory mezi jednotlivými reformovanými církvemi, zejména luterány a kalvinisty. Komenský odmítal řešení silou, byl velkým zastáncem dialogu mezi vyznáními, dnes bychom asi řekli permanentního dialogu. Navíc žil v době, kdy se šířily myšlenky o nadcházejícím konci světa. Komplikovanost jeho postavení umocňuje víra v možnou nápravu lidstva prostřednictvím vzdělání, což rozhodně v jeho době nebyl názor většinový. Jak se vyrovnával Komenský se složitou dobou? Jak na ni reagoval, kde bral sílu daleko od vlasti na další práci ve prospěch lidstva? Z čeho pramenila jeho víra?

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list pro SŠ: Teolog a filozof Komenský

Tento pracovní list je určen studentům střední školy. Cílem pracovního listu je ověřit znalosti z našich videí. Pracovní list je součástí námětu Teolog a filozof Komenský, který je součástí vybrané kapitoly Jan Amos Komenský.
Probíhá načítání