Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Regulace a revitalizace vodních toků

Poručíme větru, dešti: Co je důsledkem regulace vodních toků?

Proč regulujeme vodní toky? A jak potoky a řeky na naše snahy reagují? Lidé se odedávna snaží přírodu spoutat a podmanit si ji, vytěžit z ní co nejvíc. Jenže důsledky našich snah mohou být fatální. Vodu v krajině totiž potřebujeme nejen my, ale i všechno, co je živé. Dnes je tedy na čase náš přístup k regulaci vodních toků přehodnotit.

Stáhnout materiály

regulace-a-revitalizace-vodnich-toku

Abychom si své vlastní životní prostředí definitivně nezdevastovali, musíme kriticky nahlédnout, co jsme regulací vod naší přírodě způsobili. Nad vodou nemůžeme vyhrát. Je tedy na čase s ní přestat bojovat. Příroda si stejně prosadí svou. Neregulované toky mají mnoho výhod nejen pro biodiverzitu. Umějí si také lépe poradit s větším množstvím vody i efektivněji se bránit suchu. Proto musíme tuhle chybu, které jsme se regulací vodních toků dopustili, co nejrychleji napravit.


Zdrojem materiálu Voda - obrázková statistika o tom, proč je voda národním bohatstvím" je Národní zemědělské muzeum.

Říční koryto

01:48

Říční koryto

Upravené koryto řeky je ve městě nutnost, ale mimo město je lepší řeky do přesných tvarů nepoutat. Proč? Zabránit povodním se nám takhle totiž nepodaří.

Důsledky regulace toků

08:05

Důsledky regulace toků

Václav Moravec hovoří s hydrobiologem Davidem Pithartem přímo v terénu o tom, jaké dopady mohou mít na okolní krajinu úpravy toku. Na příkladu napřímeného Miletínského potoka jsou popsány důsledky regulace toku. Oproti tomu říčka Dračice je příkladem zdravého meandrujícího toku, který podporuje vsakování vody do půdy, zpomaluje odtok vody při povodni a její členitost napomáhá biodiverzitě.

Regulace vodního toku

07:54

Regulace vodního toku

O tom, jaké dopady mohou mít na okolní krajinu a životní prostředí úpravy potoka nebo regulace vodního toku, hovoří Václav Moravec v jižních Čechách s hydrobiologem Davidem Pithartem.

Regulace toků včera a dnes

02:00

Regulace toků včera a dnes

Každá řeka je pro nás nesmírně důležitá. Kvůli odvodňování pozemků či stavbám byly v minulosti opevňovány a napřimovány či jinak regulovány. Miliardy se investovaly do co nejrychlejšího odvedení vody z krajiny. Zkracování potoků a řek byla chyba, kterou se nyní snažíme draze napravit.

Vodní toky: Přirozená revitalizace

02:00

Vodní toky: Přirozená revitalizace

Jak člověk ovlivňuje vodní toky? Při narušení přirozené komunikace mezi okolními vodami často dochází ke škodám nejenom na biotopu řeky, ale podle velikosti řeky i ve větší či menší vzdálenosti od ní. Povodně mohou částečně revitalizovat okolí toku. Příroda tím spravila, co člověk napáchal.

Probíhá načítání