Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Masarykova cesta: Od nepopulárního intelektuála k „tatíčkovi"

Dvacátý osmý říjen, výročí vzniku samostatného Československa, je naším nejvýznamnějším státním svátkem. Je tudíž vhodné dobře se orientovat v okolnostech a souvislostech, které provázely zrod první republiky. Ten je neodmyslitelně spjat s kroky, názory a postoji prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Přinášíme vám proto speciální kolekci videí, která pomohou pochopit, jakou transformací prošel nejen sám Masaryk, ale i vnímání jeho osoby v očích jeho spolupracovníků a široké veřejnosti.

Masarykova cesta

Kolekce obsahuje tři náměty, k nimž se vážou pracovní listy. Námět první je spojen s pracovními listy 1, 2 a 3 (video Masaryk a jeho spolupracovníci v roce 1914), námět druhý s pracovními listy 4, 5 a 6 (video Masaryk a Thun), námět třetí pak s pracovním listem 7 (videa Napadení a očerňování Masaryka, Příjezd Masaryka z exilu).

Tyto náměty vás s pomocí filmových ukázek a textových materiálů provedou proměnami české společnosti od „ideje státu rakouského“ přes panslovanské myšlenky a citlivá místa česko-rakouských vztahů na začátku první světové války až po samostatný československý stát. Ukážeme si vývoj Masarykova myšlení v kontextu těchto celou Evropou otřásajících geopolitických proměn. Kroky, které se na základě svého úsudku a prognóz rozhodl Masaryk podniknout, určily naši budoucnost. Procvičíme si abstraktní i koncepční myšlení a nahlédneme na vznik Československa v širších souvislostech.

Soubor metodických materiálů vypracoval Jaroslav PinkasÚstavu pro studium totalitních režimů, Praha 2017.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Masarykova cesta: Pracovní list 1: Masaryk a jeho spolupracovníci v roce 1914

Tento pracovní list je součástí námětu do výuky Masarykova cesta: Od nepopulárního intelektuála k "tatíčkovi". Vhodný pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Vhodný pro prezenční i online výuku.

Masarykova cesta: Pracovní list 2: Masaryk o státě rakouském v roce 1895

Tento pracovní list je součástí námětu do výuky Masarykova cesta: Od nepopulárního intelektuála k "tatíčkovi". Vhodný pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Vhodný pro prezenční i online výuku.

Masarykova cesta: Pracovní list 3: Vzpomínka Masaryka na začátek války z roku 1928

Tento pracovní list je součástí námětu do výuky Masarykova cesta: Od nepopulárního intelektuála k "tatíčkovi". Vhodný pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Vhodný pro prezenční i online výuku.

Masarykova cesta: Pracovní list 5: Herben o audienci u Thuna

Tento pracovní list je součástí námětu do výuky Masarykova cesta: Od nepopulárního intelektuála k "tatíčkovi". Vhodný pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Vhodný pro prezenční i online výuku.

Masarykova cesta: Pracovní list 4: Historici o situaci v roce 1914

Tento pracovní list je součástí námětu do výuky Masarykova cesta: Od nepopulárního intelektuála k "tatíčkovi". Vhodný pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Vhodný pro prezenční i online výuku.

Masarykova cesta: Pracovní list 6: Masaryk a Thun v roce 1914

Tento pracovní list je součástí námětu do výuky Masarykova cesta: Od nepopulárního intelektuála k "tatíčkovi". Vhodný pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Vhodný pro prezenční i online výuku.

Masarykova cesta: Pracovní list 7: Masarykův obraz

Tento pracovní list je součástí námětu do výuky Masarykova cesta: Od nepopulárního intelektuála k "tatíčkovi". Vhodný pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Vhodný pro prezenční i online výuku.

Masarykova cesta: Metodika k pracovním listům 1, 2, 3

Tento metodický list je součástí námětu do výuky Masarykova cesta: Od nepopulárního intelektuála k "tatíčkovi". Vhodný pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Vhodný pro prezenční i online výuku.

Masarykova cesta: Metodika k pracovním listům 4, 5, 6

Tento metodický list je součástí námětu do výuky Masarykova cesta: Od nepopulárního intelektuála k "tatíčkovi". Vhodný pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Vhodný pro prezenční i online výuku.

Masarykova cesta: Metodika k pracovnímu listu 7

Tento metodický list je součástí námětu do výuky Masarykova cesta: Od nepopulárního intelektuála k "tatíčkovi". Vhodný pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Vhodný pro prezenční i online výuku.

Hra: Hvězdičky

Vybrané kapitoly

Probíhá načítání