Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

LOGOhrátky. Když se správná výslovnost učí zábavně

Videa v této kolekci hravou formou ukazují, jaké bývají nejčastější obtíže v oblasti řeči, a nabízejí cvičení pro zlepšení pohyblivosti rtů, čelisti a jazyka

Stáhnout materiály

logopedie

LOGOhrátky neplní terapeutickou funkci, ale mohou doma i ve školce inspirovat děti k tomu, aby se správné výslovnosti učily rády. Tomu vám mohou napomoci i náměty na aktivity, které si můžete v této kolekci stáhnout.

Zobrazit další materiály
Opakování písmen

04:53

Opakování písmen

V pořadu si děti opakují již naučená písmena, učí se správně dýchat a zkouší rýmovat. Dále se dozvědí, co to jsou citoslovce a slova opačného významu.

Správné dýchání

04:49

Správné dýchání

V pořadu se děti učí správně dýchat pomocí různých her: foukání do větrníku, tvoření bublin ve vodě, vyfukování bublin pomocí bublifuku a nafukování balonků.

Výslovnost písmene L

04:46

Výslovnost písmene L

V pořadu se učí výslovnost písmene L, hraje se hra na předvádění hudebních nástrojů, hra na paměť s procvičováním výslovnosti písmene L a učí se básnička na písmeno L. Dále se učí dýchání do břicha.

Dýchání a práce s hlasem

04:53

Dýchání a práce s hlasem

Vysvětlení, jak správně dýchat. Dále se pořad věnuje možnostem práce s hlasem (šeptání, volání, změna barvy hlasu, …) a na závěr radí, jak o svůj hlas správně pečovat.

Správná výslovnost samohlásek

04:56

Správná výslovnost samohlásek

V pořadu se děti dozvědí, jak správně dýchat, nacvičí si nádech a výdech a naučí se správně vyslovovat samohlásky A, E, I, O, U.

Hrátky s hlasem

04:49

Hrátky s hlasem

V pořadu se hraje s hlasem (nahlas, potichu, rychle, pomalu, jemně, bručivě). Dále se zkouší odezírání a cvičí se s jazykem.

Výslovnost písmen H, CH

04:52

Výslovnost písmen H, CH

V pořadu se učí výslovnost písmen H a CH.

Výslovnost písmen K, G

04:52

Výslovnost písmen K, G

V pořadu se učí správná výslovnost písmen K a G.

Výslovnost písmena M

04:42

Výslovnost písmena M

V pořadu se děti naučí správně vyslovovat písmeno M. Dále zjistí, jak správně dýchat při plavání a při pobytu na souši. Dozvědí se také, jaké zvuky vydávají různá zvířata.

Výslovnost písmene R

04:48

Výslovnost písmene R

V pořadu se učí správná výslovnost písmene R. Procvičují se také slova opačná, citoslovce a zvuky dopravních prostředků.

Výslovnost písmen S, Z, C

04:42

Výslovnost písmen S, Z, C

Pořad učí výslovnost písmen S, Z a C, a to za pomoci her na zvířata a příkladů opravených chyb ve výslovnosti ve větách.

Výslovnost písmen Š, Ž, Č

04:29

Výslovnost písmen Š, Ž, Č

V pořadu se učí správná výslovnost písmen Š, Ž, Č pomocí dechových cvičení a zdrobnělin.

Probíhá načítání