Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Kulka pro Heydricha

Kulka pro Heydricha: Politická zodpovědnost

V tomto námětu budou žáci reflektovat vztah mezi dvěma sférami: světem tajných zpravodajských služeb, které slouží státu, a světem politiků, kteří stát navenek reprezentují. Na příkladu vztahu mezi vedoucím československé špionáže Františkem Moravcem a exilovým prezidentem Edvardem Benešem se ilustruje povaha těchto vztahů, otázka vzájemné loajality a étosu těchto dvou světů. Žáci analyzují zodpovědnost za vydání rozkazu k atentátu na Heydricha a také zkoumají důsledky tohoto rozhodnutí.

Stáhnout materiály

kulka-pro-heydricha

Instrukce

Časová náročnost 45 minut

Fáze 1 – Historický kontext (5 minut)

Úvod do historického kontextu: československý exil v Londýně za války, Edvard Beneš jako vůdce čs. odboje, František Moravec a československá zpravodajská služba. Využít můžeme časovou osu.

Fáze 2 – Analýza filmového zobrazení vztahu Františka Moravce a Edvarda Beneše (15 minut)

V této fázi se žáci soustředí na proměny vztahu dvou hlavních aktérů, kteří reprezentují dva odlišné světy: zpravodajství a politiku. Pouštíme žákům přes dataprojektor video 1–3, žáci pracují s pracovním listem 1.

Fáze 3 – Analýza názorů historiků a reflexe politické zodpovědnosti za atentát (10 minut)

Žáci analyzují video ze současného dokumentu a tři prameny, které ilustrují dopad atentátu. Pouštíme žákům přes dataprojektor video 4 a fotografie 1 a 2, žáci pracují s pracovním listem 2.

Fáze 4 – Shrnutí závěrů a aktualizace tématu (10 minut)

Pouštíme žákům video 5. Diskuse ve třídě.


Cílem tohoto výukového námětu pro žáky je:

Soubor metodických materiálů vypracoval Jaroslav Pinkas, Ústav pro studium totalitních režimů.

Zobrazit další materiály
Zpravodajec a politika

03:24

Zpravodajec a politika

Ukázka ze seriálu České století nám představí Edvarda Beneše jakožto vůdce československého odboje a plukovníka Františka Moravce, přednostu zpravodajské ústředny československé exilové vlády i jeho zástupce majora Strankmullera.

Beneš a Moravec o československém odboji

03:50

Beneš a Moravec o československém odboji

Ukázka ze seriálu České století nás přizve ke konverzaci Edvarda Beneše a plukovníka Františka Moravce, vůdčí postavy československého odboje, ve které rozebírají situaci lidí v protektorátním Československu, veřejné mínění o Československu a operaci Anthropoid.

Operace Anthropoid a její možné důsledky

04:50

Operace Anthropoid a její možné důsledky

Ukázka ze seriálu České století nás zavede do Londýna roku 1941. Hubert Ripka, státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí československé exilové vlády hovoří s plukovníkem Františkem Moravcem o přípravách operace Anthropoid. Diskutují otázku, zda a jak zapojit domácí odboj, Moravec se obává, že Němci se budou na odboji mstít.

Kdo dal souhlas k atentátu na Heydricha?

02:02

Kdo dal souhlas k atentátu na Heydricha?

Kdo dal souhlas k atentátu na Heydricha? Bez souhlasu prezidenta Beneše by ale pravděpodobně nemohl být proveden. Přestože neexistuje žádný písemný doklad, zdá se velmi pravděpodobné, že ho inicioval plukovník František Moravec, aby Čechoslováci ukázali světu, že nekolaborují s okupanty.

Zpravodajské služby včera a dnes

06:25

Zpravodajské služby včera a dnes

Pracovník kontrarozvědky v letech 1990–2007 František Stárek Čuňas hodnotí vztah politiků a zpravodajských služeb a srovnává jeho proměny od dob exilové vlády až do moderní demokratické České republiky. Stále však platí, že zpravodajec nese riziko, politik sklízí body.

Probíhá načítání