Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Komenský v soukolí dějin

Třicetiletá válka byla konfliktem vpravdě celoevropským. Nejvíce ale zasáhla do života Středoevropanů. Jedním z těch, kteří prožili celou třicetiletou válku včetně jejích důsledků, byl i Jan Amos Komenský, jedna z nejvýraznějších osobností našich dějin. Kvůli porážce českých stavů na počátku války se musel nejdříve skrývat a později odejít do exilu. Z něj už se nikdy nevrátil.

Komenský v soukolí dějin

Komenský nikdy nepřestal doufat, že jeho odchod do exilu není definitivním důsledkem prohraného stavovského povstání. V každé další válečné operaci namířené proti Habsburkům, reprezentantům katolické víry, viděl naději. Tu největší vkládal do švédského tažení, ale po smrti krále Gustava II. Adolfa začala uvadat i ta. Podpisem Vestfálského míru mu pak vlastně zhasla úplně. Komenský navzdory tomu nepřestal doufat v návrat do vlasti, ke kterému ale nikdy nedošlo. Podívejme se na osudy myslitele, který výrazně předběhl svou dobu, v širších historických souvislostech.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Pracovní list pro 2. stupeň ZŠ a SŠ - Komenský v soukolí dějin

Tento pracovní list je určen žákům 2. stupně základní školy a žákům střední školy. Cílem pracovního listu je ověřit znalosti z našich videí. Pracovní list je součástí námětu Komenský v soukolí dějin.
Probíhá načítání