Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Karel IV. jako budovatel platónského státu

Karel IV. jako budovatel platónského státu

Přestože měl Karel IV. na starosti celou římskou říši, neváhal se osobně zabývat problematikou mnoha aspektů života v Čechách. Zkusíme vám ukázat, co v praxi znamená ta stokrát omílaná věta, že Karel pozvedl význam království českého. Podíváme se, jak se pod jeho vedením zkultivovalo tehdejší vinařství, rozkvetl mezinárodní obchod, rozrostla se města… Karel IV. rovněž velmi ctil přemyslovské tradice a pokračoval v budování kultu svatého Václava.

Stáhnout materiály

doba-karla-iv

Karel IV. byl velmi zbožný a Krista považoval za svého přímého nadřízeného. Podle toho se také snažil vládnout. Ač je to z dnešního úhlu pohledu dost těžko pochopitelné, ostatky světců představovaly v Karlově době zhmotněnou Boží milost. Karlova záliba v jejich shromažďování tedy stahovala tuto Boží milost sem k nám. Velmi obratně se ale císař císařů pohyboval i na poli světském. Svými výnosy a zákony zjednodušil obyvatelům království i podnikání a cestování.

Probíhá načítání