Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
6882
Frázová slovesa: Výlet na pláž (B2)

Frázová slovesa: Výlet na pláž (B2)

délka videa 02:03

Phrasal Verbs: The Beach Trip (B2) Watch the video and get to know the most common phrasal verbs about travelling by car. Did your car ever brake down? What did you do? Podívejte se na video a seznamte se s nejčastějšími frázovými slovesy k tématu cestování autem. Porouchalo se vám někdy auto? Co jste dělali?

Sdílet video

Kopírovat adresu videa

Adresa byla zkopírována

Materiály ke stažení

(B2) The Beach – exercises

Check your understanding of the video. Choose the correct ones from our options to complete the sentences. Fill the gaps in the sentences. Ověřte si, že jste videu porozuměli. Vyberte z našich možností ty správné a dokončete s nimi věty. Vyplňte mezery ve větách.

(B2) The Beach – answers

Check out your answers in the worksheet with this key. Did you fill it correctly? Ověřte si své odpovědi v pracovním listu s tímto klíčem. Vyplnili jste ho správně?

(B2) The Beach – gap-fill

Try to fill the gaps in the text with the right phrasal verbs. Zkuste vyplňit mezery v textu správnými frázovými slovesy.

(B2) The Beach – no text

Try to restore the conversations from the video using this comic. Zkuste vepsat konverzace z videa do tohoto komiksu.

(B2) The Beach – transcript

Read the transcript of the video to comic to make sure you understood everything right. Focus on phrasal verbs. Přečtěte si přepis videa ve formě komiksu a ujistěte se, že jste všemu porozuměli správně. Zaměřte se na frázová slovesa.

Mohlo by vás také zajímat

Probíhá načítání