Objev krevních skupin

05:40

Objev krevních skupin

Objev krevních skupin je pro medicínu velmi významný i z důvodů rozsáhlého praktického využití. Do té doby byly prováděny krevní transfuze s velmi nahodilým výsledkem. Tři lékaři nezávisle na sobě objevili v prvním desetiletí 20. století zákonitosti, které je třeba v hematologii stále respektovat. Český lékař, psychiatr Jan Janský popsal svůj objev čtyř krevních skupin v roce 1907. Nobelovu cenu za svůj objev však nezískal. Objev krevních skupin je všeobecně připisován vídeňskému vědci Karlu Landsteinerovi. Čtyři krevní skupiny popsal v roce 2010 také Američan William Lorenzo Moss.

Tip do výuky

Video je vhodným doplněním učiva i pro vzdělávací oblasti Člověk a zdraví resp. Vzdělávání pro zdraví.

Mohlo by vás také zajímat

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání