Objev krevních skupin

05:40

Objev krevních skupin

Objev krevních skupin je pro medicínu velmi významný i z důvodů rozsáhlého praktického využití. Do té doby byly prováděny krevní transfuze s velmi nahodilým výsledkem. Tři lékaři nezávisle na sobě objevili v prvním desetiletí 20. století zákonitosti, které je třeba v hematologii stále respektovat. Český lékař, psychiatr Jan Janský popsal svůj objev čtyř krevních skupin v roce 1907. Nobelovu cenu za svůj objev však nezískal. Objev krevních skupin je všeobecně připisován vídeňskému vědci Karlu Landsteinerovi. Čtyři krevní skupiny popsal v roce 2010 také Američan William Lorenzo Moss.

Tip do výuky

Video je vhodným doplněním učiva i pro vzdělávací oblasti Člověk a zdraví resp. Vzdělávání pro zdraví.

Mohlo by vás také zajímat

ČT edu nejsou pouze videa

987

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání