Mediální výchova: semináře pro pedagogy

Registrace

Kapacita seminářů byla naplněna, přihlaste se jako náhradník/ce.

Máte dotaz? Můžete nám napsat na edu@ceskatelevize.cz

Vyberte...

Mediální výchova: Jak vznikají zprávy?

Fake news a podpora mediální gramotnosti ve školách

Česká televize (kontaktní adresa: Praha - Podolí, Na Hřebenech II 1132/4, PSČ 14700, email: edu@ceskatelevize.cz) jakožto správce osobních údajů a organizátor semináře pro pedagogy tímto účastníka semináře informuje, že v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a Zásadami zpracování osobních údajů, zpracovává osobní údaje účastníka semináře pouze po dobu nezbytně nutnou od okamžiku tohoto přihlášení/registrace až do konání semináře v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, email, škola, ve které účastník semináře vyučuje a aprobace účastníka semináře, za účelem informování subjektu údajů o podrobnostech konání semináře pro pedagogy, k účasti na nějž se tímto účastník přihlašuje, a přizpůsobení obsahu semináře pro pedagogy korespondujícího s aprobací účastníka.

Česká televize kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů umožňuje subjektům údajů uplatnit jejich práva, která jim přiznává platná právní úprava. Mezi taková práva patří například právo získat od správce potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz (právo na zapomnění), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost, právo na podání stížnosti u dozorového orgánu nebo právo vznést námitku. Bližší informace o právech subjektu údajů spojených se zpracováním osobních údajů naleznete přehledně v Zásadách zpracování osobních údajů na webových stránkách provozovatele ČT edu na GDPR — Vše o ČT — Česká televize. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na Českou televizi a s případnou stížností i na Úřad pro ochranu osobních údajů IČ: 70837627, sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha 7, PSČ 170 00.

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání