Největší vzdělávací portál videí v ČR.
menu

Anglický jazyk

Stupeň vzdělání

Vybrat

Témata předmětu

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 46

Barvy duhy (A1)

04:49

Barvy duhy (A1)

Rainbow Colours: Meet Timmy and his friends. Learn to name the colours of the rainbow with Timmy: red, orange, yellow, green and blue. You will also learn some new words, such as paint or painting. You can also paint a picture! Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Naučte se společně s Timmym pojmenovat barvy duhy: červenou, oranžovou, žlutou, zelenou a modrou. Naučte se také několik nových slovíček, jako například paint nebo painting. Obrázek si můžete také namalovat!

Co je ve stanu? (A1)

04:48

Co je ve stanu? (A1)

What's in the Tent: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn new words about camping, such as tent and blanket. Timmy and his friends are about to go camping. What will they need for that? Timmy will show you how to set up your own tent and how to enjoy your stay in nature. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se nová slovíčka ke kempování, jako například tant a blanket. Timmy a jeho přátelé se chystají kempovat. Co k tomu všechno budou potřebovat? Timmy vám ukáže, jak si postavit vlastní stan a jak si pobyt v přírodě užít.

Dny v týdnu (A1)

01:16

Dny v týdnu (A1)

Days of the Week: Meet Timmy and his friends. Learn to name the days of the week with Timmy. Thanks to the subtitles, you can learn to read and write them. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Naučte se s Timmym vyjmenovat dny v týdnu. S pomocí titulků se je můžete naučit i číst a psát.

Hlasitý a tichý (A1)

04:48

Hlasitý a tichý (A1)

Loud and Quiet: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn new words such as scared, loud and quiet. Today, Timmy decided to examine which objects make loud noises and which are quiet. Even in nature, different things make different sounds. Find them out with Timmy. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se nová slovíčka, jako například scared, loud a quiet. Timmy se dnes rozhodl prozkoumat, které předměty vydávají hlasité zvuky a které jsou tiché. I v přírodě různé věci vydávají různě hlasité zvuky. Poznejte je s Timmym.

Hledání pokladu (A1)

04:48

Hledání pokladu (A1)

Find the Treasure: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn new words such as treasure and pirate. Timmy and his friends will play pirates. How did the pirates actually look like and where did they hide their treasures? Timmy found one in his garden. Maybe you'll find one there too. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se nová slovíčka, jako například treasure a pirate. Timmy a jeho kamarádi si zahrají na piráty. Jak vlastně piráti vypadali a kde schovávali své poklady? Timmy jeden našel na své zahradě. Možná ho tam najdete i vy.

Hra na schovávanou (A1)

04:47

Hra na schovávanou (A1)

Hide and Seek: Meet Timmy and his friends. Practice listening with Timmy and learn to name things in the garden thanks to new words such as leaves, flower pots and behind. Come play hide-and-seek with Timmy and his friends. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si s Timmym poslech a naučte se pojmenovat věci na zahradě, a to díky novým slovíčkům, jako například leaves, flower pots a behind. Pojďte si s Timmym a jeho kamarády zahrát hru na schovávanou.

Chudák méďa Teddy (A1)

04:47

Chudák méďa Teddy (A1)

Poor Teddy: Meet Timmy and his friends. Practice listening with Timmy and his friends and learn to name body parts. Also learn some new words, such as first aid kit, plaster and bandage. Timmy was playing doctor and took care of his sick Teddy. Would you know how to help him? Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si s Timmym a jeho kamarády poslech a naučte se pojmenovat části těla. Naučte se také několik nových slovíček, jako například first aid kit. Timmy si hraje na doktora a stará se o svého pacienta méďu. Věděli byste, jak mu pomoci?

Jak se staví sněhulák (A1)

04:48

Jak se staví sněhulák (A1)

Make a Snowman: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn to name body parts. Also learn some new words, such as mouth and snowman. Can you help Timmy and his friends build a snowman correctly? Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se pojmenovat části těla. Naučte se také několik nových slovíček, jako například mouth a snowman. Pomůžete Timmymu a jeho kamarádům postavit správně sněhuláka?

Jakou barvu vidí Timmy? (A1)

01:28

Jakou barvu vidí Timmy? (A1)

What Colour Can Timmy See: Meet Timmy and his friends. Sing the song What colour can Timmy see? with us and practice the names of colours. Learn to recognize the question What colour?. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Zazpívejte si s námi písničku What colour can Timmy see? a procvičte si názvy barev. Naučte se rozpoznat otázku What colour?.

Jaký je to hudební nástroj? (A1)

04:48

Jaký je to hudební nástroj? (A1)

What Instrument: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn new words, such as song and musical instruments. Timmy will show you what kinds of musical instruments can be played and tell you their names. Mr. Osbourne will play the song and you can try it with him. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se nová slovíčka, jako například song a musical instruments. Timmy vám ukáže, na jaké druhy hudebních nástrojů se dá hrát, a prozradí jejich jména. Pan Osbourne zahraje písničku a vy si to můžete vyzkoušet s ním.

Jdeme na piknik (A1)

04:48

Jdeme na piknik (A1)

Picnic Time: Meet Timmy and his friends. Practice types of food and drinks with Timmy. You will also learn some new words, such as tidy up, mess and sandwich. Timmy and his friends are going on a picnic. What do they prepare with them for food and drinks? Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si s Timmym slovní zásobu na téma jídlo a pití. Naučte se také několik nových slovíček, jako například tidy up, mess a sandwich. Timmy a jeho kamarádi vyrážejí na piknik. Co si s sebou nachystají za občerstvení?

Letadla a vlaky (A1)

04:36

Letadla a vlaky (A1)

Planes and Trains: Meet Timmy and his friends. Practice listening and learn new words such as paper and plane. Timmy and his friends made paper planes, so similiar to real planes. Timmy will explain how other planes work and show you another ways to travel. Seznamte se s Timmym a jeho kamarády. Procvičte si poslech a naučte se nová slovíčka, jako například paper a plane. Timmy a jeho kamarádi si udělali vlaštovky z papíru. Papírové vlaštovky jsou taková malá letadla. Timmy vám vysvětlí, jak letadla fungují, a ukáže vám i jiné způsoby, jak se přepravovat.

Načíst další videa

Děkujeme za zájem o odběr novinek z ČT edu Na zadaný e-mail jsme vám zaslali žádost o potvrzení zájmu odběru novinek.

Tento e-mail již v naší databázi máme. Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, zadejte jiný e-mail.

Neplatný email. Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, zadejte jiný e-mail.

Probíhá načítání