Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

(B2) The Payback – exercises

#
Check your understanding of the video. Decide which of our statements are true. Fill the gaps in the sentences with the right phrasal verbs. Ověřte si, že jste videu porozuměli. Rozhodněte, která z našich tvrzení jsou pravdivá. Vyplňte mezery ve větách správnými frázovými slovesy.
Časová náročnost:
15 minut

Náhled pracovního listu

Videa k pracovnímu listu

Probíhá načítání