Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

(A1, A2) I Was at the Seaside – worksheet

#
Choose words from our options to complete the sentences. Use the correct form of the verb "to be" in the sentences. Vyberte z našich možností slova a dokončete s nimi věty. Použijte správné tvary slovesa „být“.
Časová náročnost:
10 minut

Náhled pracovního listu

Videa k pracovnímu listu

Probíhá načítání